V České republice by mohly začít vyrůstat malé modulární jaderné reaktory

  • 22. října 2021,
  • 16:27,
  • PR

V České republice by mohly začít vyrůstat tzv. malé modulární jaderné reaktory (označované zkratkou SMR). Možnosti jejich produkce, umístění a začlenění do energetiky země představil v Ostravě Národní strojírenský klastr a jím pozvaní odborníci.

Zcela konkrétní záměry má s SMR, které bude možné sériově produkovat ve výrobních firmách, transportovat a instalovat na vybranou lokalitu jako ucelený zdroj, Moravskoslezský kraj. Ve studii odchodu od energetického spalování uhlí počítají s SMR zástupci krajského Moravskoslezského energetického centra. „Strategie přechodu k jaderné energii, takzvaný Jaderný scénář, povede přes přechodné využití zemního plynu spolu s doplňkovým scénářem potenciálu obnovitelných zdrojů,“ uvedl ředitel Moravskoslezského energetického centra (MEC) Rostislav Rožnovský.

Kraj chce uvést do teplárenské praxe využití vhodných typů SMR po roce 2040. „Přípravné práce by, jak předpokládáme, mohly být zahájeny během let 2021 až 2030,“ doplnil za MEC Petr Oliva, vedoucí oddělení uhelné platformy a čisté mobility.

MEC už také prezentoval kritéria pro předběžný výběr lokalit. Jako nejvhodnější odborníci identifikovali lokality Dětmarovic (systém centrálního zásobování teplem Orlová a Bohumín) a Třebovic (SCZT Ostrava), pro které byla provedena analýza ekonomické efektivnosti modelového řešení. Varianta rovněž předpokládá možnou přípravu a realizaci jaderné elektrárny Blahutovice po roce 2045.

Podle viceprezidenta České nukleární společnosti a člen Řídícího výboru Evropské nukleární společnosti. Miroslava Kawalce je záměr využití SMR v teplárenství celého regionu patrně jedinou krajskou strategií tohoto druhu v ČR.

„V tuto chvíli existuje ve světě kolem deseti projektů reálně připravovaných malých modulárních reaktorů, a to v různém stadiu rozpracovanosti,“ zhodnotil Lubor Žežula, expert ÚJV Řež, a.s. a ředitel Technologické platformy Udržitelná energetika ČR.

Na Ostravsku působí skupina Witkowitz, která podporuje společnost Czechatom vyvíjející jaderný ostrov s reaktorem David. Jedná se o český projekt. Czechatom uzavřel smlouvu o spolupráci s FJFI ČVUT jakožto předním evropským centrem excelence v oblasti jaderného inženýrství. Skupina Witkowitz chce být podle jejího mediálního zástupce Karla Křivana v budoucnu zapojena do přípravy výrobní dokumentace, bude vyrábět prototyp reaktorové nádoby a realizovat první studené zkoušky. Počítá také s oslovením dalších českých partnerů.

Odborníci se shodli, že výhodami SMR jsou zejména bezemisní produkce energií a šetrnost k životnímu prostředí, provozní flexibilita (kombinovaná výroba elektřiny a tepla, služby výkonové rovnováhy pro ČEPS, produkce vodíku apod.), bezpečnost dodávek a ekonomická konkurenceschopnost. Moduly lze sestavovat do jednotek vyššího instalovaného výkonu.SALEX-STAV s.r.o..
Ostrava
od 17 500 Kč/měsíc

Detail

SHOBOD-STAV s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 17 900 Kč/měsíc

Detail

BOHEMIA MARTEN CORPORATION a.s. - LIDL Studénka
Studénka
od 18 000 do 22 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků