Výběrové řízení na dodavatele hybridních pecí pro LIBERTY Ostrava jde do finále

  • 26. listopadu 2021,
  • 8:30,
  • PR

LIBERTY Ostrava, součást skupiny LIBERTY Steel, vyhodnocuje finální nabídky ve výběrovém řízení na dodavatele dvou hybridních pecí. Hybridní pece jsou hlavní součástí mnohamiliardové transformace, jejímž prostřednictvím se huť stane výrobcem zelené oceli a do roku 2030 dosáhne uhlíkové neutrality. Očekává se, že v blízké době huť vybere dodavatele této technologie.

„Mám radost, že tento modernizační projekt, který je velice složitý po stránce technologické, procesní i finanční, nyní nabírá na obrátkách. Máme před sebou ještě velký kus práce, ale po jejím dokončení se LIBERTY Ostrava stane jednou z nejmodernějších hutí na světě s vysokou produktivitou a velmi malým vlivem na životní prostředí,“ řekl Sambit Beborta, technický ředitel evropské části skupiny LIBERTY Steel, který vede tým zodpovědný za přípravu tohoto projektu.

Společnost zahájila výběrové řízení na dodavatele hybridních pecí v listopadu 2020. Experti skupiny LIBERTY Steel a ostravské huti ovšem s ohledem na potřebu větší flexibility do budoucna posuzovali využitelnost různých typů železonosné vsázky pro výrobu oceli, kterými jsou kromě šrotu například také produkty přímé redukce železné rudy jako HBI brikety nebo DRI pelety. Tato expertní práce vedla k úpravě původních specifikací, a nabídky dodavatelů musely být na jejím základě aktualizovány. Nyní se vyhodnocují finální nabídky několika potenciálních dodavatelů nové technologie.

LIBERTY Ostrava získala pro navrhovaný investiční záměr předběžné schválení podpory z Modernizačního fondu EU a připravuje podání finální žádosti. Dále podala žádosti o dotace na výstavbu odprášení nových pecí u Státního fondu životního prostředí, z nichž jedna již byla schválena. V současnosti připravuje ostravská huť dokumentaci pro získání územního a stavebního povolení.

LIBERTY Steel Group plánuje v průběhu následujících deseti let investovat do rozvoje ostravské huti miliardy korun. Kromě modernizace ocelárny je součástí transformace také rozsáhlá modernizace válcoven, která zvýší kvalitu vyráběné oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investic je také výstavba solárních a větrných elektráren pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a rozvoj programu LIBERTY GREENSTEEL Akademie.

Komunikace výsledku výběrového řízení podléhá vzhledem k financování z veřejných zdrojů přísným omezením. Do doby, než LIBERTY Ostrava obdrží souhlas příslušných úřadů, nelze zveřejnit jména vybraných dodavatelů, ceny ani další detaily.

O společnosti:

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD. GFG Alliance je lídr udržitelného průmyslu s cílem stát se uhlíkově neutrální do roku 2030 (strategie CN30).

www.LIBERTYostrava.cz

www.LIBERTYsteelgroup.com

www.gfgalliance.comČeská distribuční k.s. - Třinec
Třinec
od 8 100 Kč/měsíc

Detail

SALEX-STAV s.r.o..
Ostrava
od 17 900 Kč/měsíc

Detail

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Ostrava
Ostrava
od 26 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků