Tříkrálová sbírka 2022 v Ostravě a okolí

  • 3. ledna 2022,
  • 16:47,
  • PR

22. ročník tradiční Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 16. ledna 2022, kdy novoroční přání s požehnáním budou přinášet lidem v Ostravě a okolí skupinky Tří králů. Přispět na podporu lidí v nouzi bude možné také on-line nebo do veřejně umístěných kasiček. Sbírku podpoří 5. 1. 2022 od 18 h koncert Martina Chodúra v ostravském kostele sv. Václava, který bude v přímém přenosu vysílat TV NOE. Podrobnější informace na webu www.ostrava.charita.cz.

„Tříkrálová sbírka je prostředkem pro vzájemné mezilidské obdarovávání a porozumění. Každý člověk si zaslouží za všech okolností uchování vlastní lidské důstojnosti a možnost i šanci případnou nepříznivou situaci překonat a prožívat život v rámci možností plnohodnotně. S tímto posláním Charita Ostrava poskytuje služby seniorům, lidem bez domova, lidem s duševním onemocněním, lidem závěru života a dalším,“ přibližuje poslání charitních služeb Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

„Přestože pandemie nemoci Covid-19 může budovat bariéry a nedůvěru, pevně věřím, že budou družiny Tří králů za dodržení hygienických opatření lidmi přijímání s důvěrou. Obyvatelé Ostravy, okolních měst a obcí se k Tříkrálové sbírce mohou připojit také příspěvkem do staticky umístěných kasiček nebo do naší online pokladničky,“ komentuje předpokládaný průběh sbírky na počátku roku 2022 ředitel Pražák. Průběh Tříkrálové sbírky bude operativně reagovat na případné změny souvisejícími s protipandemickými opatřeními.

Koledování skupinek Tří králů a poskytování finančních darů do staticky umístěných pokladniček je v Ostravě a okolí plánováno v termínu od 1. do 16. ledna 2022, možnost přispět do on-line pokladničky na sbírkový účet: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem pro Charitu Ostrava: 777988013 bude možné až do 31. ledna 2022. Podrobnější informace na webu: www.ostrava.charita.cz

Na podporu Tříkrálové sbírky v Ostravě proběhne Tříkrálový koncert Martina Chodúra a Ostravského dětského sboru - přípravného oddělení Kosi pod vedením Jana Mlčocha a Evy Poláškové 5. 1. 2021 od 18 h v ostravském kostele sv. Václava. Vstupné na místě koncertu bude formou příspěvku do Tříkrálové sbírky. Přímý přenos ostravského Tříkrálového koncertu bude vysílat TV NOE.

Tříkrálovou sbírku 2022 realizuje v Ostravě, okolních městech a obcích Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra. Shromážděné prostředky využijeme na financování schválených záměrů na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, seniorů a lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách, konkrétně na tyto projekty s uvedením rozdělení využití předpokládaného výnosu Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí:

1. Podpora Šatníku Charity Ostrava (60 000Kč)

2. Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice (100 000Kč)

3. Rekonstrukce zázemí pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie (200 000Kč)

4. Obnova vybavení kuchyně v Hospici sv. Lukáše (100 000Kč)

5. Vybavení dětského hřiště v Charitním domě sv. Zdislavy (80 000Kč)

6. Rekonstrukce podkroví v Charitním domě sv. Václava (500 000Kč)

7. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra (260 000Kč)

„Prostředky z Tříkrálové sbírky díky štědrosti dárců a ochotě dobrovolníků každoročně umožňují ostravským Charitám uskutečňovat aktivity, jejichž smyslem je přinášet důstojnost a kvalitu do života lidí, kteří překonávají sociální vyloučení, zdravotní hendikep, ztrátu střechy nad hlavou apod. Děkuji všem dárcům i lidem, kteří této sbírce dobrovolně věnují svoje úsilí. Při Tříkrálové sbírce platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ druhým lidem,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Charitě Ostrava.

Podrobnosti k Tříkrálové sbírce v Ostravě a okolí na webu www.ostrava.charita.cz.

Portál www.trikralovasbirka.cz je rozcestníkem pro on-line darování všem Charitám v ČR.

Všem lidem, kteří se připojí k Tříkrálové sbírce 2022, děkujeme!JOB FACTORY s.r.o. - Moravskoslezský kraj
Ostrava
od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

OFIR Service s.r.o. - Logistic park Nošovice.
Nošovice
od 24 500 Kč/měsíc

Detail

Eliáš & Freisler TRANSPORT s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků