Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Město má nového čestného občana

Ke stávajícím 29 nositelům titulu Čestný občan Nového Jičína, přibude místní rodák, Max Mannheimer. Devětaosmdesátiletý muž přežil pobyt v několika koncentračních táborech a po válce se začal v Německu věnovat osvětě o hrůzách nacismu.

V polovině listopadu minulého roku oslavuje bývalá synagoga na ulici Havlíčkova sto let od svého otevření. Je u toho také Max Mannheimer, který se v Novém Jičíně narodil v roce 1920 a ve městě prožil své mládí.

Max Mannheimer, Čestný občan města (natočeno 13. 11. 2008): "Meziválečný Jičín bylo úplně normální město, my jsme tu nebyli v ghettě, my jsme byli roztroušeni po celém Novém Jičíně, já jsem chodil do českých škol devět roků, dva roky do německé obchodní školy, hrál jsem fotbal, patřil jsem k těm prvním členům Českého klubu, který založil Oldřich Kulhánek."

Rodina Maxe Mannheimera se z města odstěhovala záhy po Křišťálové noci, z 9. na 10. listopadu 1938, kdy zfanatizovaný dav místní synagogu zdevastoval. Max Mannheimer prošel během druhé světové války celkem čtyřmi koncentračními tábory. Jeho rodina se z nich už nevrátila, on sám přežil jen díky své atletické postavě. Po válce se do města krátce vrátil, nakonec se ale natrvalo usadil v Mnichově. Až dodnes píše a přednáší o svých vzpomínkách na koncentrační tábory.

Miloš Lossmann (ODS), místostarosta města: "Jeho hlavní zásluhou je při přednáškách, hlavně ve školách v Německu, seznamovat školáky s hrůzami druhé světové války, zejména s osudem židovského obyvatelstva. Jeho poslání není soudit, ale jeho posláním bylo pochopit a pracovat na tom, ať se nikdy nic takového už neopakuje. Čili jeho osobnost je tady tímto směrem jaksi výjimečná a Nový Jičín nemá mnoho rodáků, kteří by byli známí v Evropě, takže jsme usoudili, že by to bylo vhodné tímto způsobem dát najevo panu Mannheimerovi, že si ho vážíme."

Max Mannheimer navštívil Nový Jičín v roce 1992. Nápad udělit mu čestné občanství města vznikl právě při jeho posledním pobytu u nás na podzim minulého roku.

Miloš Lossmann (ODS), místostarosta města: "Této myšlenky se chopil klub rodáků, projednali jsme na schůzi klubu rodáků zda ano nebo ne a napsali jsme radě města a zastupitelstvu města dopis, ve kterém toto navrhujeme. Projednáno v radě města s kladným výsledkem a minulý týden, šestnáctého, na zastupitelstvu města byl jednomyslně schválen návrh udělit panu Maxi Mannheimerovi čestné občanství."

Max Mannheimer se tak ocitne ve stejné společnosti jako například průmyslníci z doby 19. století, bratři Hückelové či Max Preisenhamer. Mezi čestnými občany města jsou ale také prezidenti Edvard Beneš a Klement Gottwald. Posledním čestným občanem města byl, v roce 2004, jmenován bývalý sbormistr Ondráše a zakladatel Klubu rodáků a přátel města, Ervín Bártek.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy