Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Radní F-M řešili dotace, rekonstrukce i vyhlášku o nočním klidu

Dotace do sociální oblasti, sportu i kultury, ale také rekonstrukce nebo vyhlášku o nočním klidu, to vše řešili radní města na svém jednání.

Radní města na svém únorovém zasedání projednali na 50 bodů, velká část z nich byla jako doporučení na schválení pro zastupitele, kteří zasednou 4. března. Jedním z bodů bylo schvalování neinvestičních dotací pro sociální oblast, ale taky pro sport a kulturu nebo výchovu a vzdělávání. 

“V rámci sociální oblasti získává již pravidelně každým rokem od města jeden milion korun místní nemocnice, která je krajským zařízením. Město tak přispívá na pořízení zdravotnické techniky s cílem zvýšit kvalitu péče o hospitalizované pacienty, mezi které patří i občané města. V loňském roce nemocnice za milion korun pořídila 28 elektrických polohovacích lůžek pro oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče. Letos použije nemocnice milion korun od města na zakoupení sanitky. Pravidelně přispíváme také na provoz SeniorPointu a nově i Centra aktivních seniorů, které bylo zprovozněno loni v lokalitě naproti polikliniky v Místku. Peníze dáváme taky na rozvoj a podporu aktivit navazujících na sociální služby. Například společnost Adra získává přes 300 tisíc korun na dobrovolnické programy a na úhradu nákladů spojených s projektem Sociální šatník,” vyjmenoval primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Další statisíce jsou uvolněny z programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví. Odbor sociálních služeb předloží zastupitelům ke schválení dotace pro rok 2020 v částce přesahující 584 tisíc korun.

“Je mezi nimi například sto tisícová dotace pro Charitu na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním Mobilní hospicové péče nebo dvou set tisícová dotace na Podporu dětí s autismem a jejich rodin, tedy projekt Adry,” řekl primátor.

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit také bezmála 300 tisíc korun z rozpočtu na podporu obyvatel Azylového domu Sára pro matky s dětmi.

“Pokud to zastupitelé schválí, pak by šly peníze na zakoupení elektrospotřebičů - zejména praček, lednic a sporáků, které v tomto typu zařízení velice potřebné a důležité, ale také na pořízené neméně důležitých zahradních herních prvků pro děti, které pomáhají rozvíjet nejen jejich motorické a sportovní schopnosti, ale také sociální vazby," řekl Pobucký.

V rámci rozvoje sportu ve městě navrhuje rada města rozdělit bezmála 2 miliony korun mezi 41 subjektů, které podporují aktivní sportování dětí a mládeže na území města.

“Příspěvek na činnost nebo pořádání akcí získá například taneční studio Dancepoint i taneční skupina Aktiv, Škola TaeKwon-Do ITF, TJ Slezan Frýdek-Místek, který má v plánu Běžecký kanoistický půlmaraton nebo Sokolík FM, který i letos pro veřejnost uspořádá turistický pochod Lískovecká 10 a fotbalový turnaj Liga Sokolíka 2020,” sdělil Pobucký.

Na podporu kulturních aktivit hodlá město letos uvolnit 1,4 milionu korun. Větší část z nich by mohla být rozdělena již nyní mezi 30 subjektů žádajících o peníze na činnost nebo pořádání akcí.

“Pokud zastupitelé budou souhlasit, pak bude podpořena činnost pěveckých sborů, divadelních spolků, tanečních škol nebo dramatických souborů, ale také literárních klubů nebo kulturních spolků působících na území města. Podpořeny by mohly být Sborové hudební dílny nebo taky Sokolíkfest a Stountalent,” řekl Pobucký.

Do sbírkového programu Daruj FM, který město odstartovalo v loňském roce, a to sbírkou na opravu červeného evangelického kostela, jsou letos navrženy již dvě sbírky. Lidé by mohli přispívat na nové varhany pro kostel v Chlebovicích a také na workoutové hřiště a zábavně-relaxační zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá.

“Návrhy na pořádání a zařazení sbírek do programu Daruj FM mohou podávat i sami občané. Žádost následně projedná rada města, která také rozhodne o tom, zda ji do programu zařadí a sbírku vyhlásí. Současně se může konat i několik sbírek najednou. Sbírky zařazené do programu Daruj FM město finančně podpoří buďto stejnou částkou, jakou se podařilo vybrat od lidí, takže se částka zdvojnásobí, nebo se předem stanoví limit. V případě nově vyhlášených sbírek navrhujeme, aby na pořízení nových varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích přispělo město stejnou částku jakou se podaří vybrat od lidí, maximálně však 200 tisíc korun. V rámci chaty Prašivá navrhujeme podporu města maximálně ve výši 100 tisíc korun,” uvedl primátor.

Radní na svém jednání také doporučili zastupitelů schválit vyhlášku o nočním klidu, který obecně platí od 22 do 6 hodin. Město může vyhláškou zkrátit dobu nočního klidu a využívá toho převážně u velkých společenských akcích, konaných pod širým nebem. 

“Oproti minulým letům jsme se u některých akcí rozhodli dobu jejich konání významně zkrátit. Například Mezinárodní folklorní festival, který se již tradičně koná v centu města na náměstí Svobody, bude končit dříve. O dvě hodiny kratší budou letos Muzikantské žně v Sokolíku, skončit musí o půlnoci, o hodinu kratší bude Sweetsen fest, který ukončí produkci nejpozději ve 3 v noci stejně jako FM city fest, a o hodinu dříve tedy v 1 v noci bude končit Pivopění. Akce k létu patří, je jich ale čím dál víc a lidé už jsou z hudby dunící do brzkých ranních hodin podráždění, proto jsme dobu konání některých akcí zkrátili a u dalších stanovili jejich ukončení o půlnoci nebo v jednu v noci,” vysvětlil primátor Pobucký.

Rada rozhodla také o 3. etapě rekonstrukce bytových jader v Penzionu pro seniory ve Frýdku.

“Cílem je modernizace sociálního zázemí v nájemních bytech Penzionu pro seniory. Zahrnuje vybourání původních umakartových jader a následně jejich vyzdění, což souvisí s vybudováním nových koupelen a toalet, ale také s instalací nových kuchyňských linek, které jsou součástí vnější strany jádra. Samozřejmě linky jsou vybaveny sporákem a digestoří. Součástí prací je také instalace nových rozvodů vody a odpadu, elektřiny a vzduchotechnik. Rekonstrukci bytových jader v Penzionu pro seniory jsme zahájili pře dvěma lety, kdy bylo takto rekonstruováno 43 bytů, vloni to bylo 42 bytů, letos se takto opraví 33 bytů, přičemž práce by mohly začít koncem dubna a zbývat bude ještě 40 bytů, které projdou úpravami v příštím roce. Pak už budou mít všechny byty v penzionu nové koupelny, toalety a kuchyňské linky," dokončil primátor.

Vybranými tématy se budeme podrobněji zabývat v samostatných reportážích.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy