Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Vypěstované plodiny směřují pro bioplynku

  • Stonava,

S kamerou jsme vyrazili na stonavskou farmu. Zajímalo nás, jak to vypadá s letošní úrodou. Plodiny, které totiž farma každoročně vypěstuje, potřebuje pro fungování bioplynové stanice.

Farma Stonava obdělává zhruba 800 hektarů orné půdy. V současné době jsou zemědělské práce na 530 hektarech směřovány na sklizeň kukuřice. Kromě ní, letos farma na polích zasela a sklidila na 59 hektarech žito a na zbytku pak jetelotrávu.

Vladimír Jež, hlavní agronom, Farma Stonava: „U žita jsme polovinu výměry sklidili na GPS - celá rostlina, která se sklízí řezačkou pro bioplynovou stanici. Zbytek se nám už nepodařilo sklidit, protože nám nepřálo počasí a žito se dostalo do takové fáze zralosti, která už nebyla dobrá pro senážování. Museli jsme to mlátit kobajnem. Výnos byl slušný, protože žito narostlo až do dvoumetrové výšky a i to zrno s výnosem 4 - 4,5 tuny bylo na počasí, které nám moc nepřálo, bylo velmi slušné.“

Pro fungování bioplynové stanice jsou určeny i zbývající plodiny, tzn. jetelotráva a kukuřice.

Vladimír Jež, hlavní agronom, Farma Stonava: „Kukuřice je různá. Někde, kde je těžko propustná půda, tak ta kukuřice není moc dobrá. Máme ale i pole, které jsou standardní, kde výnos očekáváme. Podle mě, to ale bude tak kolem 40 tun, což je na naše poměry horší průměr.“

Pšenice ani ječmen zasety nebyly. Farma musela doplnit zásoby pro bioplynku.

Vladimír Jež, hlavní agronom, Farma Stonava: „Problém byl podle mě v tom loňském podzimu, kdy ta kukuřice nedala ten požadovaný výnos. Proto jsme museli tomu přizpůsobit osevní postup, protože normálně aspoň těch 100 hektarů pšenice nebo ječmene ozimého děláme. Bohužel, loni to vyšlo, tak jak vyšlo a my jsme museli udělat to, co jsme udělali.“

Farma Stonava by proto ráda obhospodařovala větší množství orné půdy, dostat se k ní, je ale v současné době velmi problematické. Vhodné pozemky jsou totiž už dlouhodobě pronajaty jinými zemědělci.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy