Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

O dwujęzyczności i polskich czwartkach

  • Stonava,

Dziś powiemy o dwu tematach poruszonych na Zgromadzeniu Ogólnym Kongresu Polaków. Pierwszy to niedawno powstałe Centrum Polskie, które ma promować polską kulturę.

Pierwszą okazją będą tzw. polskie czwartki, które odwołują się do idei obiadów czwartkowych króla Stasia.

Michał Przywara, kierownik Centrum Polskiego: „Chodzi o to, żeby w każdy czwartek gdzieś na Zaolziu, w różnych miejscach, było jakieś wydarzenie polskie.“

Może to być wystawa, spotkanie autorskie, prelekcje czy okazja do obejrzenia polskiego filmu.

Michał Przywara, kierownik Centrum Polskiego: „Filmy mamy do dyspozycji również z czeskimi napisami. Mamy sieć kin niewykorzystaną pod względem polskiego filmu, mamy świetne kontakty nawiązane z ´Kinem na granicy´, gdzie jest cała masa fimów i osób które oczywiście znają się na tym.“

Projekt ten rusza w styczniu przyszłego roku.

Na Zgromadzeniu przedstawiony też został stan polskiego szkolnictwa. Nie maleje liczba uczniów, a uczniowie od dawną już nie wywodzą się tylko z polskich rodzin.

Marta Kmeť, kierowniczka Polskiego Centrum Pedagogicznego w RC: „Takich, oczywiście, badań strikte nie robimy, ale przed pewnym czasem pytaliśmy dyrektorów szkół, ile mniej więcej rodzin mieszanych posyła dziecko do szkoły polskiej. Wyszedł nam procent, liczba tych rodzin w granicach 50 do 60 procent. Także dość dużo.“

Wiele zaolziańskich dzieci ma więc dwa języki ojczyste, pozostałe język czeski używają na codzień, i to wymaga innej metodyki nauczania.

Marta Kmeť, kierowniczka Polskiego Centrum Pedagogicznego w RC: „Spotkaliśmy się z osobami z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które zajmują się edukacją przede wszystkim Polaków rozsianych po całym świecie. I te osoby opowiedziały nam o metodzie nauczenia języka jako języka odziedziczonego.“

Na podstawie badań nad językiem odziedziczonym opracowane zostały pierwsze podręczniki dla szkół na Zaolziu.

Marta Kmeť, kierowniczka Polskiego Centrum Pedagogicznego w RC: „Nasze pierwsze podręczniki, które zrobiliśmy do nauki o kraju dla 4. i 5. klas, właśnie już robione są pod kątem języka odziedziczonego dlatego, że mówią o geografii obu krajów, ale z punktu widzenia ucznia osadzonego w regionie, w którym żyje duża mniejszość polska.“

Z raportu wynikało również, że dzieci dwujęzyczne z językiemj polskim dobrze sobie radzą.

Marta Kmeť, kierowniczka Polskiego Centrum Pedagogicznego w RC: „Wiele razy słyszymy, szczególnie od generacji starszych, że dzieci nie potrafią już mówić po polsku. To tak nieprawda, one poruszają się w pewnym kodzie językowym. Natomiast jakby je wysłać na jakiś okres do Polski, tak jak my to robimy w ramach projektu ´Wspólna ławka´, to one osłuchają się z tym językiem o wiele szybciej niż osoba jednojęzyczna.“

„Wspólna ławka” to projekt fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Obecnie został zawieszony z powodu epidemii koronawirusa.


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků