Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rekonstrukce parku u Domu PZKO probíhá podle plánu

  • Stonava,

Park u Domu PZKO prochází od července velkou rekonstrukcí. Jak to vypadá v současné době?

Rekonstrukce parku u Domu PZKO začala v červenci demolicí starých dřevěných stánků a laviček. Poté na prostranství nastoupila těžká technika. Vybudována byla nová dešťová a splašková kanalizace. Proběhla přeložka vodovodního řádu, protože ten původní byl v místech, kde bude stát nový bufet. Počátkem října, kdy jsme staveniště navštívili, se začalo s betonáží základů. Práce probíhají za každého počasí.

Petr Zahradníček, stavbyvedoucí: „Je to tak. Termíny jsou neúprosné a musí se prostě pracovat dokud nám to počasí dovolí. Přijde zimní období, kdy může napadnout sníh a věci se pak dělají daleko hůř. Podařilo se nám udělat výkopy, navrtat piloty, provádíme teď betonáž základů, základové konstrukce a u nás ve firmě vyrábíme ocelovou konstrukci.“

Ta poslouží jako základ nosného sloupu.

Petr Zahradníček, stavbyvedoucí: „Na zhotovené piloty, které se zařezaly na patřičnou výšku, teď do základové konstrukce bude navařena ocelová konstrukce, která bude uvnitř toho betonu, protože v tom místě je to gro stavby. Tady bude nosný sloup, který bude držet střechu toho altánu, zavěšenou na lanech. Takže aby se tady ten sloup mohl osadit a nezbortilo se to, tak je zapotřebí, aby ten základ byl pořádný. Proto tady teď budeme do základů osazovat tu ocelovou konstrukci.“

Dělníci ale musí neustále bojovat s vodou, která jim zvláště v deštivém počasí staveniště zatápí.

Petr Zahradníček, stavbyvedoucí: „Zatápí nám to výkopy, kde máme třeba zabedněno. Ráno když přijdeme, tak musíme čerpat vodu.“

Přestože čerpání vody celý proces výstavby komplikuje, práce na rekonstrukci parku jdou zatím podle plánu.

Petr Zahradníček, stavbyvedoucí: „Čeká nás osazení ocelové konstrukce a samotné vyzdívky toho bufetu i toho altánu. Pak přijde na řadu střecha. Nicméně už jdeme pracovat na samotné stavbě, která půjde vidět, ne to, co je v zemi.“

Hotovo by mělo být na jaře příštího roku.
Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků