Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V listopadu mohou občané žádat o dotaci

  • Stonava,

Na stonavské radnici jsou během listopadu přijímány žádosti stonavských občanů z Programu k poskytnutí dotace na úhradu stočného a k bezplatné přepravě dětí a seniorů.

Občané Stonavy, kteří jsou napojeni na obecní kanalizaci platí paušální stočné 58,- Kč ročně. Díky dotačnímu programu, který v září schválili zastupitelé na svém patnáctém zasedání, budou stejně jako v loňském roce tuto částku opět platit i ti, kteří jsou napojeni na kanalizaci, která není ve vlastnictví obce. Žádosti o proplacení rozdílu v úhradě stočného jsou přijímány na obecním úřadě v průběhu měsíce listopadu.

Alena Macošková, OÚ Stonava: „Občané se musí dostavit na obecní úřad v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu. V pondělí od 8.00 do 13.00 hod. a ve středu od 12.00 do 17.00 hod. Musí přinést vyúčtování, pokud se jedná o nedoplatek, tak musí doložit doklad o jeho zaplacení, vyplněnou žádost a občanský průkaz.“

Znění dotačního programu včetně žádosti naleznete na webových stránkách obce Stonava. V průběhu měsíce listopadu jsou v určených dnech proplaceny také doklady za nabití karty ODIS. Týká se to dětí od 6 do 5 let a stonavské seniory nad 70 let.

Alena Macošková, OÚ Stonava: „Senior musí doložit kromě ODISky a občanského průkazu, časovou jízdenku, která je nazvaná SENIOR nad 70 let v částce 850,- Kč. Zákonný zástupce dítěte doloží ODISku, rodný list dítěte a dvě jízdenky, každou v částce 270,- Kč. Jedna byla vystavena od září do ledna a druhá časová jízdenka od ledna do června.“

Časové jízdenky budou proplaceny na místě, stočné pak bude vyplaceno žadatelům v průběhu prosince. Nárok na dotaci má ale pouze žadatel, který má ke dni podání žádosti uhrazeny veškeré závazky vůči obci.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy