Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Distanční forma výuky je náročná pro žáky i pedagogy

  • Stonava,

Mnoho tříd stonavské základní školy zeje prázdnotou. V některých jsou jen učitelé, kteří se svými žáky komunikují online. Po Vánocích se do škol vrátili totiž jen prvňáčci a žáci druhých tříd. V polské škole na Holkovicích je situace jiná.

Právě sledujete hodinu matematiky. Žáci ovšem nesedí ve svých lavicích, ale u monitorů doma. Vzdělávají se distanční formou. Přitom na začátku školního roku všichni doufali, že se situace z loňského jara už nebude opakovat. Opak je ale pravdou. Během prvního pololetí prezeční výuka probíhala jen krátce.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „V září jsme začínali s velikým nasazením, s prezenční výukou, a když jsme se už radovali, že se vrátilo vše do normálu, že děti znovu zvládají pracovní návyky, tak bohužel covid znovu zaútočil a přešli jsme na distanční výuku. V podstatě s malým přerušením distanční výuka trvá až dodnes. Museli jsme se toho hodně naučit, jak učitelé, tak děti. Zvládat TEAMSy, zvládat práci v TEAMSech, nicméně myslím si, že se nám to podařilo.“

Distanční výuka už ale probíhá velmi dlouho a je náročná pro obě strany, jak pro žáky, tak i pedagogy. Velmi důležitá je teď součinnost s rodiči.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Pro žáky náročné udržet tu sebekázeň, pracovitost, vytrvat u práce, odevzdávat úkoly, které mají zadané a učit se vlastně - samostudium tam hraje roli. Otevírají se takové ty nůžky, kdy jsou skutečně žáci, kteří chtějí a kteří se učí, mají v sobě tu disciplínu, ale pak je skupina žáků, které to domácí prostředí odvádí od té práce a láká je úplně k jiným činnostem. Pro učitele je ta práce nesmírně náročná, tráví u počítače spousty hodin jednak přípravou, kdy si připravují a vyhledávají různé videoukázky, připravují si prezentace, pracovní listy, vytvářejí si kvízy, no a potom to samozřejmě musí všechno vyhodnotit, takže je to pro ně nesmírně náročné. Beru ale za plus, že rodiče teď mohou vidět každodenní práci učitele. Ti, kteří mají možnost a ti, kteří se třeba podívají, jak probíhají hodiny, tak jsou určitě v obraze.“

Velmi důležitá spolupráce s rodiči, hlavně pak už Velkou výhodu oproti svým spolužákům mají prvňáčci a žáci druhých tříd. Ti sice také absolvovali během prvního pololetí výuku online, ale jen krátce. V současné době se už učí normálně ve svých třídách, stejně jako všichni žáci polské školy na Holkovicích.

Marcela Gabrhelová, vedoucí učitelka PZŠ Stonava: „My jsme malotřídka, proto jsme moc rádi, že všichni žáci mohli zasednout v lavicích, nemáme žádné omezení.“

Ve dvou malotřídkách se ve stonavské polské škole učí 12 žáků. Spojena je první a čtvrtá třída. Druháci se pak společně učí se třeťáky a páťáky.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy