Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Zastupitelé aktualizovali strategický plán rozvoje obce

  • Stonava,

Ve čtvrtek 11. března se už po dvacáté ve svém volebním období sešli stonavští zastupitelé, aby projednali body, důležité pro chod obce. Jedním z bodů programu byla aktualizace strategického plánu rozvoje Stonavy.

V únoru 2017 stonavští zastupitelé schválili strategický plán rozvoje obce Stonava do roku 2022. Do té doby obec takovýto plán neměla. Dosáhnout na některé dotační tituly bylo proto velmi obtížné.

Ondřej Feber (ANO) starosta Stonavy: „Strategický plán obce je téměř vždy vyžadován při podávání žádosti o jakékoli dotace. Strategický plán je vlastně takovým „kamarádem“ územního plánu a v mnoha věcech se z toho územního plánu vychází a v mnoha věcech se tam zase dávají myšlenky dopředu, co v dalším územním plánu, nebo v jeho změnách, by bylo třeba udělat a to na základě nějakých odborných diskuzí v orgánech obce, s občany, se spolky, to je také důležité, a z toho vycházíme, kterým směrem by se obec měla do budoucna ubírat.“

Rozvojový strategický plán byl pojat velmi široce a zahrnuje téměř všechny oblasti života obce. V současné době chce radnice využít výzvy MAS Pobeskydí a získat dotaci pro stonavské hasiče. Zastupitelé proto museli strategický plán rozvoje obce aktualizovat.

Ondřej Feber (ANO) starosta Stonavy: „Co se týče našeho hasičského sboru a té spolkové organizace hasičské, i tam tomu musíme věnovat pozornost v tom strategickém plánu. Teď jsme to museli doplnit, nebo napravit, jak kdo chce. Je to tam a my můžeme úspěšně sáhnout na dotaci pro naše hasiče, protože taková hasičská výzbroj a výstroj není levná a když je dotační možnost, tak ji chceme využít.“

Díky dotaci chce obec stonavským hasičům pomoc ve dvou oblastech. První se týká výjezdové jednotky, druhou oblastí je pak práce s mládeží.

Antonín Kodenko starosta SDH Stonava: „Po poradě s kolegy jsme se domluvili, že pro nás asi nejdůležitější bude dovybavit výjezdovou jednotku. Týká se to hlavně ochranných oděvů, bot, světel na přilby. Další část je pro naše děti, které se věnují požárnímu sportu. Pro ně by to byla kladina, bariéra, nástřikové terče a jiné drobné věci, které bychom ve sboru potřebovali.“

Strategický plán rozvoje obce Stonava je zatím vypracován do roku 2022. Svými myšlenkami ovšem sahá až do roku 2030. Zcela jistě bude v budoucnu, stejně jako územní plán aktualizován dle potřeb zajištění udržitelného rozvoje Stonavy.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy