Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nový Jičín inspiroval cyklodopravou

Zástupci Nového Jičína se zúčastnili 25. konference Národní sítě Zdravých měst. V rámci programu předali ostatním své zkušenosti z oblasti cyklodopravy.

Nový Jičín je členem Národní sítě Zdravých měst čtyři roky. Z pozice nováčka už se vymanil a na jubilejní 25. konferenci v Praze odprezentoval také své zkušenosti, a to z oblasti cyklodopravy.   

“Máme strategický dokument pod názvem cyklogenerel, který nám pomáhá plánovat cyklodopravu,” uvedla Lenka Ondřejová, cyklokoordinátor Města Nový Jičín.  

Část nápadů z cyklogenerelu už se podařilo realizovat. Lidé městem projedou bezpečněji na kole po cyklopruzích na ulici Palackého, mohou vjíždět do některých jednosměrek, například na ulicích Lidícká nebo 28. října, a využívají dvě cyklostezky.

“Město Nový Jičín, kromě toho co bylo, prezentovalo také vize do budoucna. Jedna ze základních vizí je prodloužení cyklostezky Koleje a vytvoření nové větve směrem na Čerťák,” zdůraznil Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína.

Další připravovanou novinkou je vytvoření zázemí pro cyklisty v podobě cyklopointu a zprůjezdnění centra prostřednictvím další cyklostezky.

“Dále bych chtěla upozornit, že město se od roku 2015 podílí na celostátní kampani Do práce na kole. Cílem je motivovat lidi, aby více jezdili do zaměstnání právě na kole. letos se také zapojíma a bude na to vyčleněn měsíc květen,” připomněla cyklokoordinátorka.

Město Nový Jičín na konferenci nejen samo inspirovalo, ale také si přivezlo několik příkladů dobré praxe od jiných účastníků.

“Letos nás velmi zaujalo Znojmo, které je na vysoké úrovni v komunikaci s občany jak na internetu, tak při osobních setkáních. Nebo Třebíč jako fairtradové město a také Rožnov, který dobře spolupracuje s podnikateli,” dodal Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína.

Na podobné akci mezi Zdravými městy už Nový Jičín například využil podnět k přijetí participativního rozpočtu.

Do Národní sítě Zdravých měst se v rámci tohoto regionu řadí také Kopřivnice, která byla zakládajícím členem, a dále Opava, Ostrava nebo Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Nahlásit chybu
NOBUS PRINT s.r.o. - pracoviště Kopřivnice
Kopřivnice
od 10 000 Kč/měsíc

Detail

Jiří Červinka - pracoviště MSK
Bravantice
od 29 400 do 33 600 Kč/měsíc

Detail

Jiří Červinka - pracoviště MSK
Bravantice
od 29 400 do 33 600 Kč/měsíc

Detail