Polepšovna plnila stejnou funkci před 130 lety i dnes

Výchovný ústav funguje v komplexu budov na DIvadelní ulici 130 let a jeho poslání je po celou dobu stále stejné - převychovat problémovou mládež. V minulosti se tu snažili napravit i pozdějšího několikanásobného vraha.

Za zdmi domu na Divadelní ulici probíhá ústavní výchova problémové mládeže už od dob Rakousko-Uherska. S malými přestávkami je toto zařízení v provozu 130 let. První výchovný ústav na území Moravy byl v 1. třetině 19. století otevřen v Brně. 

“Jeho kapacity však nedostačovaly a proto se někteří říšští poslanci a například i zemský místodržící Felix Vetter von der Lilie, majitel nedalekého zámku v Nové Horce, rozhodli o vybudování i vybudování nového výchovného ústavu,” sdělil  Radek Polách, historik Muzea Novojičínska.   

Pravděpodobně to byl Felix Vetter, kdo navrhl umístit ústav do Nového Jičína. Začal jednání s městskou samosprávou a také s okresním hejtmanem Adamem Romerem, který byl jeho zeť. V roce 1889 byla první část areálu výchovného ústavu otevřena. Stavbu realizovala novojičínská firma Heinricha Czeikeho. 

“Ústav přijímal mládež ve věku od 15 do 18 let, nazývali se tehdy káranci, a dosáhl velkého počtu těchto chovanců. Například v roce 1938 uvnitř areálu  žilo na 264 káranců, jak chlapců, tak i dívek,” uvedl dále pracovník muzea. 

Historie ústavu je spojena také s několika zajímavými osobnostmi, ať už s dobrou nebo i s velmi špatnou pověstí. 

“Byl to například kněz a básník Karel Dostál Lutinov, který zde působil jako kaplan.  A v roce 1915 zde byl umístěn mladý Martin Lecián, budoucí několikanásobný vrah, který byl nakonec ve dvacátých letech minulého století usvědčen ze 104 trestných činů a odsouzen k trestu smrti provazem,” podotkl Radek Polách.   

Chod zařízení byl přerušen v roce 1919, kdy zde byl umístěn 40. pěší pluk rodící se československé armády. Ten se vystěhoval v roce 1923, kdy byla postavena nová kasárna na dnešní Suvorovově ulici. Výchovný ústav tu pak působil i v průběhu 2. světové války. Na počátku 50. let byl zrušen, obnoven byl v roce 1959 a funguje dodnes - jako speciální školské zařízení se čtyřmi učebními obory pro zhruba 40 chlapců.  
Zdeněk Šopík, s.r.o.
Nový Jičín
od 23 000 Kč do 30 000 Kč

Detail

Dalibor Seidler
Nový Jičín
od 14 740 Kč

Detail

Kurare, s.r.o.
Nový Jičín
od 13 400 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků