Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Lidé si v Novém Jičíně připomněli sametový i okupační listopad

Výročí 17. listopadu Nový Jičín oslavil několikahodinovým happeningem na náměstí. Lidé si připomněli sametové události, Václava Havla a také osudový listopad roku 1939.

Program na Masarykově náměstí v neděli 17. listopadu byl ohlédnutí do historie, připomněl okamžiky českých i místních dějin, které se odehrály v roce 1989, ale také před 80 nebo 20 lety. 

“V Novém Jičíně jsme pojali oslavu 30. výročí sametové revoluce  happeningem jak už k 17. listopadu roku 1939, k 17. listopadu roku 1989, a také k významnému výročí 20 let, kdy Václav Havel navštívil  Nový Jičín,” uvedla Iva Pollaková, ředitelka MKS Nový Jičín.

“Z 16. na 17. listopadu 1939 vyšla vyhláška, která uzavírala vysoké školy na tři léta. Samozřejmě ji Němci nedodrželi a vysoké školy byly uzavřeny až do konce druhé světové války,” připomněl k jedné z historických ukázek Libor Chyba, KVH FENIX Nový Jičín. 

“Tyto dva mezníky, ať to byl rok 1939 nebo 1989 jsou pro naše dějiny velmi významné. Jsem rád, že je tady i spousta mladých lidí, protože je neustále tyto mezníky opakovat a opakovat,” podotkl Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína.

“My jsme nezažili druhou světovou válku, koukáme na ty záznamy a nic nám to asi neřekne. A ti mladí se dnes dívají na záznamy z komunismu, a co jim to může říct? my, kteří jsme ten strach prožili, tak víme, co to bylo, a jsme strašně rádi, že je svoboda,” sdělil Antonín Forman, aktér listopadových událostí 1989.

“Je třeba si to pořád hodně připomínat a hlavně našim mladším generacím, protože je hodně snadné o tu svobodu přijít, a těžké je ji získat  zpět. Vždycky se někdo najde, kdo by vás o tu svobodu rád připravil,” přidal se Pavel Bártek, aktér listopadových událostí 1989. 

”Proto je to dnes velký svátek, díky tomu, že mám těch 30 let svobody, kterou jsme opravdu vybojovali. Ale svoboda,na druhou stranu, je zodpovědnost. Neznamená to to, že si každý může dělat, co chce. Takže takto je třeba svobodu brát, že nepřichází v úvahu, aby si někdo myslel, že si může dělat, co chce,” doplnil Miroslav Urban, aktér listopadových událostí 1989.

“Já si myslím, že celkem hodně správně, byť se to někomu nelíbí, dnes hodně zní právě ten apel na to: važte si té svobody. Opravdu to není samozřejmé, i když se to zdá být klišé, ale je to tak. Měli bychom být obezřetní a hlídat si tu svobodu a demokracii, kterou prožíváme,” vyjádřil se Pavel Wessely, emeritní starosta Nového Jičína.   

  Součástí programu oslav na náměstí bylo také uvedené části hry Audience Václava Havla v podání místního Divadla bez portfeje, a čtení z děl prvního polistopadového prezidenta v aule radnice, kde také vznikl obývák Václava Havla a výstava fotografií zachycujících tohoto dramatika a politika, jeho texty a citáty. Ta zde zůstane do 2.prosince. Rok 1989 dále připomínala série velkoplošných fotografií přímo na náměstí, symbolicky zde také  na 30 let své obnovené činnosti upozornily zdejší skautské oddíly. Vrcholem akce byl koncert legendární skupina The Plastic People of the Universe. 

K oslavě 30. let sametových událostí,  včetně vzpomínek přímých účastníků, a také k historickým ukázkám se postupně vrátíme v dalších Novojičínských expresech.  

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy