Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kontejnery na oleje nebudou, stačí separační dvůr

Obce a města mají od ledna novou povinnost - zajistit místa, kde lze ukládat použité jedlé oleje a tuky z domácností. Samosprávy se s tímto úkolem smí vypořádat několika způsoby. V Novém Jičíně mohou lidé odevzdávat oleje na sběrných dvorech.

Jedlé oleje z domácností lidé většinou vlijí  do odpadu, kde ale mohou způsobit škody v kanalizaci a čistírnách vod. Od 1. ledna proto legislativa přidělila obcím a městům nový úkol - zajistit sběr těchto olejů a tuků. Vypořádat se s ním mohou různě. 

“Naše město to řeší už od roku 2016, kdy jsme je poprvé začali sbírat, a to na základě podnětu občanů. A myslím si, že se to vcelku daří, protože to množství olejů, které jsou ukládány na sběrných dvorech, rostou,” uvedla Marta Kiššová, Odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín. 

Použité oleje a tuky z vaření odebírají oba místní sběrné dvory. V prvním roce separace tu lidé odevzdali zhruba 200 kilogramů tuků, v loňském roce už to bylo více než 730 kilogramů. 

“Máme na to speciálně určené sběrné nádoby. Lidé mohou oleje odevzdávat v PET lahvích. Pak tento odpad předáváme firmě, která má povolení z krajského úřadu nakládat s tímto druhem odpadu,” sdělila Šárka Kozáková, ekolog, odpadový hospodář TS Nový Jičín.

Město prozatím neplánuje zavádění speciálních nádob na oleje, které by byly rozmístěny přímo v ulicích. Důvodem jsou ekonomické náklady versus množství olejů, které domácnosti vyprodukují, a také přísné nároky na tuto separaci.

“Přemýšlel jsem samozřejmě i o tom, že bychom řešili nějaká místa na pořízen sběrných nádob. Ale ten sběr je poměrně dost složitý z hlediska mísení druhů odpadů a pokud v těch kontejnerech skončí i něco jiného, tak potom už je to nebezpečný odpad a likvidace se platí v úplně jiné kategorii,” vysvětlila pracovnice odboru životního prostředí. 

Oleje z kuchyní jsou i po upotřebení kvalitní surovinou. Po vyčištění se hodí například pro výrobu biopaliv nebo maziv. Po regeneraci mohou být využity například v chemickém, gumárenském nebo dřevařském průmyslu. 

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy