Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Mezi “zdravými” je Nový Jičín skokanem

Nový Jičín je skokanem roku Národní sítě Zdravých měst. Tento titul si vysloužil za svou iniciativu a přístup, zejména za snahu zapojit veřejnost do rozhodovacích procesů.

K myšlenkám a principům Národní sítě Zdravých měst se Nový Jičín hlásí od roku 2015, u této  iniciativy stála tehdejší zaměstnankyně úřadu Ivany Petrůchové. Jde především o snahu sladit různé oblasti zvyšování úrovně a kvality života občanů v daném městě a jejich začlenění do rozhodovacích procesů.  

“Díky projektu Zdravé město se daří občany zapojovat do diskuze o budoucnosti města, díky různým veřejným projednáním, veřejným fórům a dalším akcím, kde mají  možnost se k jednotlivým záměrům vyjádřit,” uvedl Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína. 

Zejména za snahu o participaci veřejnosti na životě města obdržel Nový Jičín v rámci asociace Zdravých měst titul Skokan roku 2019. 

“To, že jsem získali ocenění, je veliká zásluha jednak současné koordinátorky, a jednak Komise Zdravého města, jejíž členové jsou velmi aktivní,” podotkl místostarosta.  

Ani teď Komise Zdravého města neusíná na vavřínech a vyvíjí další činnosti.

“Viditelná aktivita je teď příjem žádostí do participativního rozpočtu. Veřejné projednání ke koncepci statické dopravy,  to proběhne 17. února v aule radnice, a během dubna připravujeme tradiční úklid na veřejném prostranství, které vybereme. Další akcí, kterou bych zmínila, je veřejné fórum,” vyjmenovala Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města Nový Jičín.

Přínos členství v Národní síti Zdravých měst pak vidí místostarosta i v dalších oblastech. 

“Funguje i jako osvěta v různých kampaních, jako Ukliďme Česko a Evropský týden mobility. A smysl vidím také v tom, že ten projekt propojuje jednotlivé odbory městského úřadu a napomáhá v komunikaci mezi jednotlivými částmi úřadu,” poznamenal Ondřej Syrovátka. 

Projekt Zdravé město iniciovala Světová zdravotnická organizace. V České republice má Národní síť Zdravých měst 131 členů. V Moravskoslezském kraji jsou mezi nimi například Ostrava, MAS Opavsko, Hlučín nebo Kopřivnice. 

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy