Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Orientaci v sociálních službách usnadní nový průvodce

Město aktualizovalo katalog poskytovatelů sociálních služeb. Nový tištěný průvodce obsahuje informace o všech organizacích, které zde pomáhají lidem sociálně vyloučeným, handicapovaným a seniorům.

Naposledy město vydalo katalog sociálních služeb před 8 let. Od té doby se na poli poskytovatelů této pomoci řada věcí změnila. 

“Došlo k určité obměně, došlo k rozvoji určitých sociálních služeb, vznikly nové služby pro jiné cílové skupiny, měnily se sídla poskytovatelů. Prostě těch změn bylo tolik, že jsme přistoupili k tomu, že opět vydáme Průvodce sociálními službami na Novojičínsku,” uvedla Daniela Susíková, vedoucí odboru sociálních věcí, MěÚ Nový Jičín.

Tato tištěná verze doplňuje elektronický katalog, který je na webových stránkách města. “Vycházíme vstříc potřebě starší generace, která má raději v ruce knížku než se dívá na internet,” dodala vedoucí sociálního odboru. 

Tomu odpovídá také snadná orientace v průvodci, ve kterém jsou sociální služby rozlišeny barevně podle cílových skupin. Těmi jsou senioři, rodina, handicapovaní a osoby potřebující pomoc se sociálním začleňováním, například lidé bez domova nebo závislí na návykových látkách. Obsahuje také kontakty na návazné služby, například  v oblasti poradenství, dobrovolnictví nebo volnočasových aktivit. 

“K dispozici bude zdarma na odboru sociálních věcí, bude distribuován do všech obcí, které má Nový Jičín ve svém správním obvodu obce s rozšířenou působností. Občané si jej také mohou vyzvednout na kontaktním místu Senior Point,” upozornila Daniela Susíková.  

“Ano, průvodce jsem obdrželi minulý týden, budeme ho předávat vážným zájemcům. Je to rozšíření stávajících služeb, předáváme zejména informace o sociálních službách, a také zde poskytujeme oblíbené detektory plynu a zdravotnické obálky,” potvrdil Antonín Urban, pracovník Senior Pointu Nový Jičín. 

Senior Point byl s podporou Moravskoslezského kraje otevřen v Novém Jičíně loni na podzim. 

Detektory oxidu uhelnatého si zde mohou starší lidé vyzvednout zdarma a je jich dostatek. Naopak zcela vyčerpané jsou zásoby hlásičů požárů, které také zdarma poskytoval krajský úřad  a připravuje doplnění zásob. 

“ V současné době se vybírá dodavatel, takže očekáváme, že budou k dispozici někdy v létě,” konstatoval pracovník Senior Pointu. 

Vůbec největší zájem je v Senior Pointu o vyřízení slevových Senior pasů, které jsou určeny lidem starším 55 let. 

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy