Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Mapa nálezů injekčních stříkaček se rozrůstá

Ve městě vzrostl počet nalezených použitých injekčních stříkaček. Jejich objevy jsou napříč všemi lokalitami. Podle pracovníků Renarkonu, kteří se drogově závislým věnují, je i tady nejoblíbenější návykovou látkou pervitin.

Místa nálezů injekčních stříkaček v Novém Jičíně zaznamenává městská policie už několik let do mapy. Jak je na ní vidět, značky jsou rozesety po celém městě - a vzrůstá jejich  množství - v loni jich bylo 71. 

“Ve srovnání s rokem 2018 je to nárůst téměř o 30 použitých injekčních stříkaček, takže je to takový obecný fenomén. Ty čísla nejsou samozřejmě nijaká tragická, jen pro zajímavost, nejvíce injekčních stříkaček bylo loni nalezeno v lokalitě ulice Luční,” podotkl Daniel Rýdel, ředitel MP Nový Jičín. 

Prevencí a léčbou drogově závislých se i v Novém Jičíně zabývá zabývá společnost Renarkon. Podle jejich zkušeností nenarůstá počet uživatelů drog obecně, ale zvyšuje se počet těch, kteří je aplikují injekčně.

“Typický klient, uživatel drog, jako je pervitin, ten je v Novém Jičíně nejvíce zneužívaný,  je většinou muž kolem 26 až 30 let. U žen, těch není ale tolik, je to potom věk kolem třiceti,” uvedl Michal Indruch, terénní pracovník společnosti Renarkon. 

Pracovníci Renarkonu se s narkomany setkávají zejména v terénu. Na ulici Sokolovská je ve středu a v pátek dopoledne otevřeno poradenské místo, kam mohou přijít i závislí na alkoholu, gambleři nebo rodiče, kteří tuší problémy u svých dětí. Získají zde praktické rady, zprostředkování  návštěvy u lékaře nebo pobytové léčby. Drogově závislí také mohou využít výměnný program. 

“Lidé dostávají stříkačky, vody na ředění a desinfekce. Není to ale tak, že bychom jim to jen rozdávali. Naší povinností je ty lidi motivovat k tomu, aby užívali bezpečně, a to nejen vůči sobě, ale i vůči okolí. Funguje to tak, že uživatel dostane nějaký počet stříkaček, třeba třicet, ale chceme tu návratnost. Chceme, aby nám v nejlepším případě třicet stříkaček vrátil,” uvedl terénní pracovník Renarkonu. 

Vše ale funguje na bázi dobrovolnosti, výskytu jehel na území města nelze nijak zabránit. 

“Určitě vyzývám občany a zejména děti, pokud naleznou takovou injekční stříkačku, tak určitě ať se ji nepokouší sami zlikvidovat, ale ať nás přivolají na místo,”  zdůraznil ředitel městské policie. 

Použité jehly jsou nebezpečný odpad, proto mají skončit ve speciálních nádobách na separačních dvorech. 

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy