Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Zbytky jídel slouží jako zdroj energie. Nový Jičín k této ekologické výzvě nabádal další města

Lidé v Novém Jičíně mohou už deset měsíců třídit gastroodpad a patří k průkopníkům v této ekologické výzvě. O průběhu projektu referoval zástupce radnice na konferenci Národní sítě Zdravých měst.

Zbytky od oběda, prošlé potraviny, shnilé ovoce a další gastroodpad mohou Novojičíňáci už deset měsíců separovat do hnědých popelnic. Nový Jičín je jedním z prvních měst v republice, které toto třídění umožňují a může inspirovat další.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Byli jsme požádáni, abychom ty naše zkušenosti prezentovali na dvou konferencích. Jedna byla konference Národní sítě zdravých měst, která se uskutečnila v Brně, a druhá, to byl takový kulatý stůl nebo seminář s názvem Ekologie a její budoucnost za účasti zástupců ministerstva a starostů dalších obcí a měst.”

Hnědé popelnice na území města přibyly na základě fyzické analýzy odpadu, kterou radnice nechala provést na podzim roku 2020.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Tehdy jsme na náměstí vysypali čtyř kontejnery na velkou plachtu a zjišťovali jsme, kolik vytříditelného odpadu tam v tom směsném odpadu ještě je. A právě největší část, asi 18 procent, tam zaujímal gastroodpad. Takže jsme se vydali touto cestou, že jsem se z toho směsného odpadu snažili tento gastroodpad vyjmout. Díky tomu následně snižuje produkce směsného komunálního odpadu a také je tam ten ekologický bonus.”

Tento odpad končí v bioplynové stanice v Rapotíně, kde z něj vzniká elektrická energie, teplo a bioplyn.

Eva Rusková, odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Za deset měsíců fungování tohoto projektu občané města vytřídili více než 46 tisíc tun gastroodpadu, což je poměrně slušné číslo, které neskončilo v popelnicích se směsným odpadem.”
Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Považujeme to za dobrý výsledek, jsme na předních příčkách mezi městy při takovém srovnání, s tím, že tem objem se až dva a půl znásobil proti úplnému začátku.”

Město proto uvažuje, že zvýší počet popelnic na gastroodpad na svém území ze 40 na 60.

Eva Rusková, odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Do těchto nádob je možné ukládat nejen nespotřebované potraviny, ale také odřezky z ovoce, zeleniny a další tyto rostlinné i živočišné zbytky.”

Důležitou informací je, že tyto vyhazované potraviny mohou být v igelitových sáčcích a plastových obalech.

Eva Rusková, odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “To je výhodou toho následného zpracování, že tento odpad končí v bioplynové stanici, kde jsou schopni si poradit i s obaly, které nejsou kompostovatelné. Mohou to být tedy běžné sáčky nebo i kelímky od jogurtů, ale nesmí to být sklo.”

Nutno podotknout, že sběr gastroodpadu je v tuto chvíli nákladnější než likvidace směsného odpadu, za loňský rok je bilance mínus 40 tisíc korun. Nicméně poplatky za ukládání odpadu na skládku budou v následujících letech výrazně narůstat.


Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy