Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Slezské gymnázium v Opavě letos slaví 30 let od svého založení. Vzniklo z bývalého vojenského gymnázia

  • Opava,

Slezské gymnázium v Opavě oslavilo 30 let od svého vzniku. Na den výročí, tedy 6. října, se začalo připravovat už na sklonku minulého školního roku, a vyplatilo se. Oslavy dopadly na jedničku.

Scénky v cizích jazycích, show chemické skupiny Heavy Metals, biologický mikrosvět, kouzla s roboty a další atraktivní ukázky byly součástí oslav 30 let Slezského gymnázia v Opavě. Nechyběli ani vzácní hosté.

Kamila Tkáčová, pedagožka SGO: “Je to velkolepá oslava 30 let. Začali jsme loni v červnu, kdy jsme měli Gymplfest. Nyní máme Den otevřených dveří, kde prezentujeme práci učitelů a hlavně žáků. To znamená, projekty. Máme tady dobře rozjetý erasmus, kdy studenti vyjíždějí do zemí od Španělska Počínaje přes Norsko, Holandsko, Francii. Pracují na projektech, které se snaží řešit sociální sféru, to znamená pomáhat.”
Stanislav Folwarczny (SPOLU/ODS), náměstek hejtmana MS kraje: “Slezské gymnázium vzniklo z bývalého vojenského gymnázia, které tady bylo v Opavě a má takové vedení, že patří mezi špičková gymnázia v MS kraji, Z toho máme velkou radost a přejeme gymnáziu, aby to tak vydrželo i do budoucna.”

Součástí oslav byl také Den otevřených dveří pro veřejnost a pro žáky 9. tříd ZŠ. Vystřídaly se jich tady přes dvě stovky.

anketa: studenti SGO: “My jsme tu ukazovali náš projekt Help P3, který se zabývá o poruchách příjmu potravy, který prezentujeme základním a středním školám a taky zdravého stravování.”
“Ukazujeme jim tady různé pokusy, které si můžou vyzkoušet a říkáme jim i zajímavosti o našem projektu. Je to projekt Emise a zabývá se znečištěním ať už světelným tak znečištěním třeba i půdy.”
Alexandra Hoňková, pedagožka SGO: “My jsme vám předvedli naši ohňovou show, jsme skupina Heavy Metals, to znamená, těžké kovy. Používali jsme kyselinu boritou, etanol, ten byl v těch barelech. Pak jsme měli ocelovou vlnu, tu jsme zapalovali pomocí baterie a pak jsme měli ještě barevné ohně.”
Jana Dümlerová, profesorka, SGO: “Po letech zkušeností jsme zjistili, že žáci na ZŠ se v podstatě do laboratoře moc nedostávají, že nemikroskopují, takže jsme se snažili ukázat laboratorní cvičení. Takže zkoušejí probarvovací techniky, kvasinky pozorují, pozorují nejběžnější plísně, se kterými se můžeme v běžné domácnosti setkat.”
anketa: žáci 9. tříd ZŠ: “Představení se mi velmi líbí, všechno, co říkali a chemie taky dobrá. Po základce asi na obchodku bych chtěl jít.”
“Viděli jsme zatím divadlo a teď chemické pokusy a chtěl bych jít na stavební školu nebo teďka tady na gympl možná.”

Kromě zážitků z atraktivních ukázek si školáci ze Slezského gymnázia odnesli i důležité informace o škole.

Nahlásit chybu


K tématu