Výzkumný a zkušební ústav ostravské huti slaví 60 let a funguje dodnes

  • 3. dubna 2019,
  • 18:26,
  • PR

Právě v těchto dnech uplyne šedesát let od doby, kdy naplno spustil provoz Výzkumný a zkušební ústav ostravské huti ArcelorMittal Ostrava. Ústav zahájil činnost v prvních měsících roku 1959 a od počátku kromě vlastního výzkumu zajišťoval veškeré zkušební aktivity od průběžné kontroly výrobních procesů po kontrolu jakosti hotových výrobků. V modernizované podobě funguje na huti dodnes jako oddělení výzkumu a hutních a chemických laboratoří.

„Činnost výzkumu a laboratoří je dodnes nezbytnou součástí huti. Zahrnuje vše, co souvisí s vývojem nových výrobků i testováním kvality všech ocelářských i chemických výrobků, které se zde vyrábějí. Pro technický rozvoji celé huti je nepostradatelná,“ vysvětluje Pavel Šedivý, ředitel pro obslužné činnosti v ArcelorMittal Ostrava.

Do zprovoznění ústavu investovala tehdejší Nová huť 45 milionů korun československých. Dobré technické vybavení pomohlo ke zvýšení produktivity: zatímco v roce 1960 provedly centrální laboratoře celkem 612 tisíc analytických stanovení při stavu 265 pracovníků, v roce 1964 vzrostl při 197 pracovnících počet analytických stanovení na více než 1,2 milionu. Postupně se zřizovala další oborová pracoviště jako například koksárenský výzkum, velkotonážní ocelářské pece nebo výzkum automatizace a měřicí techniky pro hutní provozy. Zdejší defektoskopická laboratoř a kvantometrická stanice dokonce ve své době patřila k nejlepším v Evropě.

„Potrubní poštu, kterou vyvinul ústav, využíváme v modernizované podobě dodnes. Umožňuje nám získávat vzorky k analýze přímo z konkrétních výrobních provozů a urychluje tak celkovou komunikaci i vývoj nových postupů,“ dodává Petr Šuchma, vedoucí hutních a chemických laboratoří v ArcelorMittal Ostrava.

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.Kamil Reichel - výrobna
Markvartovice
od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

ERUPTIVA s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 16 100 Kč/měsíc

Detail

Krzywoň s.r.o. - staveniště
Opava
od 150 Kč/hod.

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků