Výzkumný a zkušební ústav ostravské huti slaví 60 let a funguje dodnes

  • 3. dubna 2019,
  • 18:26

Právě v těchto dnech uplyne šedesát let od doby, kdy naplno spustil provoz Výzkumný a zkušební ústav ostravské huti ArcelorMittal Ostrava. Ústav zahájil činnost v prvních měsících roku 1959 a od počátku kromě vlastního výzkumu zajišťoval veškeré zkušební aktivity od průběžné kontroly výrobních procesů po kontrolu jakosti hotových výrobků. V modernizované podobě funguje na huti dodnes jako oddělení výzkumu a hutních a chemických laboratoří.

„Činnost výzkumu a laboratoří je dodnes nezbytnou součástí huti. Zahrnuje vše, co souvisí s vývojem nových výrobků i testováním kvality všech ocelářských i chemických výrobků, které se zde vyrábějí. Pro technický rozvoji celé huti je nepostradatelná,“ vysvětluje Pavel Šedivý, ředitel pro obslužné činnosti v ArcelorMittal Ostrava.

Do zprovoznění ústavu investovala tehdejší Nová huť 45 milionů korun československých. Dobré technické vybavení pomohlo ke zvýšení produktivity: zatímco v roce 1960 provedly centrální laboratoře celkem 612 tisíc analytických stanovení při stavu 265 pracovníků, v roce 1964 vzrostl při 197 pracovnících počet analytických stanovení na více než 1,2 milionu. Postupně se zřizovala další oborová pracoviště jako například koksárenský výzkum, velkotonážní ocelářské pece nebo výzkum automatizace a měřicí techniky pro hutní provozy. Zdejší defektoskopická laboratoř a kvantometrická stanice dokonce ve své době patřila k nejlepším v Evropě.

„Potrubní poštu, kterou vyvinul ústav, využíváme v modernizované podobě dodnes. Umožňuje nám získávat vzorky k analýze přímo z konkrétních výrobních provozů a urychluje tak celkovou komunikaci i vývoj nových postupů,“ dodává Petr Šuchma, vedoucí hutních a chemických laboratoří v ArcelorMittal Ostrava.

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.Hrdý Budžes / divadelní představení

31.10. 19:00 - 23.09. 19:54
Ostrava, DK Akord, Ostrava

Konference Invest More 2019

14.10. 9:00 - 23.09. 19:54
Ostrava, Brick House Klub, Dolní oblast Vítkovice

F. Jureček - A. Sprušil / Nová galerie v nové republice

02.01. 10:00 - 31.12. 18:00
Ostrava, Dům umění Ostrava

Vítkovické slévárny, spol. s r.o.
Ostrava-město
od 21 000 Kč do 28 000 Kč

Detail

POLCARBO spol. s r.o.
Karviná
od 22 000 Kč do 24 000 Kč

Detail

SECTRON MOBIL s.r.o.
Nový Jičín
od 15 000 Kč do 18 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků