V Knurrově paláci bude slavnostně otevřena Komenského knihovna Fulnek

  • 16. listopadu 2019,
  • 7:13,
  • PR

Ve Fulneku, v Knurrově paláci ověnčeném tituly Památka roku 2018 Moravskoslezského kraje a Cena hejtmana v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2018, byla ve čtvrtek 14. listopadu slavnostně otevřena nová knihovna, která nese jméno J. A. Komenského. Zároveň se uskutečnila vernisáž Retrovýstavy, která vznikla jako připomínka 30. výročí sametové revoluce. Exponáty dodali sami obyvatelé Fulneku.

Rok po dokončení rekonstrukce Knurrova paláce byla do této nádherné barokní památky přestěhována fulnecká městská knihovna, která se tak ocitla v bezprostřední blízkosti městského informačního centra. 

„Vzhledem k tomu, že město Fulnek je vlastníkem kulturní památky Knurrův palác již více než deset let, jsem velmi ráda, že celková rekonstrukce je již dokončena. Jde o nádherný objekt v centru města, proto bylo už při zpracování projektové dokumentace rozhodnuto, že do těchto reprezentativních prostor bude kromě jiného umístěna městská knihovna, která se až doposud nacházela v objektu Mateřské školy U Sýpky. Knihovna tak bude dostupnější všem obyvatelům města. A protože Fulnek je úzce spjat s osobností Učitele národů, ponese název Komenského knihovna Fulnek,“ konstatuje Radka Krištofová, starostka města Fulneku, a děkuje všem, kteří se na rekonstrukci jakoukoliv měrou podíleli. „Těm, kteří poskytli dotace, zhotoviteli, zaměstnancům úřadu a především zastupitelům, bez jejichž podpory by dnes Knurrův palác nevypadal tak nádherně.“

Umístění knihovny v Knurrově paláci, jehož zdařilou rekonstrukci ocenili památkáři i stavební odborníci, je podle Lukáše Curyla, prvního náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, velmi dobrou myšlenkou. „Považuji za ideální model, kdy se podaří významným památkám nebo důležitým historickým stavbám vdechnout život. I proto Moravskoslezský kraj přispěl sedmi miliony korun na opravy Knurrova paláce. Nyní jej budou navštěvovat také čtenáři Komenského knihovny Fulnek a přispějí k tomu, aby tato architektonicky významná budova nejen zdobila centrum Fulneku, ale také byla místem, kde se budou lidé potkávat, půjčovat si knihy a povídat si o nich. Tato významná památka tak bude ještě oduševnělejší, prospěšnější a otevřenější lidem,“ říká náměstek hejtmana kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který se slavnostního otevření knihovny osobně zúčastní.

Ve stejný den, tedy 14. listopadu, byla v Knurrově paláci zpřístupněna Retrovýstava, kterou zde bude možné navštívit až do začátku března 2020. „Děkuji občanům, kteří reagovali na naši výzvu a poskytli předměty připomínající nejen zlomový rok 1989. Díky jejich nevšední ochotě a nadšení si mohou návštěvníci připomenout, jak se v druhé polovině 20. století kempovalo, jak byly zařízeny kuchyně, jak vypadaly tehdy používané peníze, co se dalo pořídit za tuzexové poukázky, jímž se říkalo bony, a tak podobně, či se podívat, jak vypadaly noviny, které vyšly právě 17. listopadu 1989,“ zve na Retrovýstavu starostka Radka Krištofová, která je společně se zastupitelem Radkem Jaborským její kurátorkou.

• Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla ve 13. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2018 udělena za stavební úpravy objektu Knurrův palác. Zhotovitelem stavby je společnost BYSTROŇ Group, projektantem Živnostenská projekční a investorem město Fulnek. 

• Palácová stavba s obdélným nádvořím a bohatě členěnou fasádou, kterou nechal počátkem 18. století postavit místní měšťan Eliáš Knurr, se může pyšnit i titulem Památka roku 2018!

• Celkové náklady rekonstrukce činily přes 30 milionů korun. V roce 2017 byla v rámci obnovy nalezena studna vytesaná do skály, kterou mohou vidět návštěvníci v současnosti.

• Knurrův palác sloužil v minulém století také jako sklad potravin a vývařovna, před deseti lety se památka stala majetkem města, které zahájilo rekonstrukci trvající více než rok.

Čtyřkřídlý památkově chráněný areál z počátku 18. století s obdélným nádvořím se nachází ve svahu u jihovýchodního rohu náměstí. Charakteristickými prvky jsou například valbové střechy, vysoká okna ve štukových rámech, pásová bosáž, interiérové barokní schodiště s balustrádovým zábradlím nebo štuková výzdoba stropů. Za zvláštní pozornost stojí monumentální sochařsky pojatý portál s reliéfem, který je připisován baroknímu sochaři Jiřímu Antonínu Heinzovi. (zdroj: www.propamatky.info)

•  Obnova barokního Knurrova paláce byla územním odborným pracovištěm v Ostravě nominována za Moravskoslezský kraj na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Důvodem nominace byl fakt, že při obnově bylo v centru pozornosti zachování všech autentických prvků a detailů formou restaurování či řemeslné repase a obnova reagovala i na nálezy, ke kterým došlo v jejím průběhu. „Ocenění sice nebylo uděleno, ale už to, že se fulnecká památka ocitla mezi 24 nominovanými stavbami z celé republiky, je obrovská prestiž,“ konstatovala starostka Radka Krištofová, jež si váží i nominace objektu na Památku roku 2018 ČR.

.Libor Pindur, pracoviště
Opava
od 14 600 Kč/měsíc

Detail

ASF jobs. s.r.o, - Karviná
Karviná
od 96 Kč/hod.

Detail

Správa železnic, státní organizace Bohumín
Bohumín
od 22 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků