Jak vybrat školu pro nadané děti

  • 19. ledna 2021,
  • 10:39,
  • PR

Máte doma šikovného předškoláčka? Kvalitní vzdělání řeší víc a víc rodičů. Hravá výuka pro šikovné děti funguje už pár let i na školách v Ostravě a Opavě.

Angličtina s rodilým mluvčím, výuka logiky i programování: které školy v kraji podporují šikovné děti?

Máte doma šikovného předškoláčka? Už se rozhlížíte, jakou školu ve svém okolí pro své dítě vybrat? Školy s podporou výuky pro nadané děti najdete v Ostravě i v Opavě. Ve spolupráci se spolkem Svět vzdělávání zde vyučují děti hravou formou už několik let. Učí se angličtinu pod dohledem rodilého mluvčího, matematiku podle Hejného metody, nebo také logiku, programování či osobní rozvoj.

Problematika kvalitního vzdělání je poslední dobou řešena jak zkušenými pedagogy, tak i rodiči samotnými. Vzdělání je totiž jednou z nejdůležitějších součástí života. Znalosti nám dávají možnost dívat se na problémy z širší perspektivy a dělat svět lepším. Právě proto vznikl spolek Svět vzdělání, který nabízí zvídavým dětem rozšířenou výuku hravou formou. Spolek spolupracuje s několika školami po celé České republice. V Moravskoslezském kraji již několik let funguje spolupráce spolku a ZŠ Englišovou v Opavě a ZŠ Provaznickou v Ostravě-Hrabůvce.

Koncept Světa vzdělání se opírá nejen o kvalitní výuku, ale i o osobní rovinu každého dítěte. Důležitý je nejen obsah učiva, ale i vzájemné vztahy, spolupráce spolužáků a celkově dobré klima třídy. Jak takové pojetí výuky vypadá? Podrobně se o něm dočtete na stránkách spolku Svět vzdělávání: https://svetvzdelani.cz/

Mezi hlavní cíle organizace patří, aby se děti učily samostatně přemýšlet, aby měly pozitivní vztah k cizím jazykům, pracovaly v týmech, nebály se moderních technologií a vyznaly se v mezilidských vztazích. To vše se učí v předmětech, které je rozvíjí naprosto přirozeně a zábavně. A to už od 1. třídy! A jaké předměty Svět vzdělání vlastně nabízí?

  • Angličtina – jazyky jsou základ. Zvlášť angličtina, jazyk, kterým se dnes domluvíte prakticky všude. Využijete ji při cestování i v pracovní sféře. Právě proto se třídy Světa vzdělání snaží v dětech probudit kladný vztah k cizím jazykům už od 1. třídy. Hodiny probíhají v půlených skupinách, aby měli žáci i lektor více prostoru k probrání daného tématu. Anglický jazyk v Opavě i v Ostravě vyučují dva lektoři – jeden český a druhý rodilý mluvčí. Děti tak ztrácí ostych a angličtina jim postupem času přijde přirozená. Výuka angličtiny směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English v páté třídě.
  • Logika – logické uvažovaní má každý z nás v sobě, ve třídách Světa vzdělání se tohle logické myšlení prohlubuje a pracuje se s ním. Menším dětem je po ruce logický kamarád sloník Miloš, který je logikou provází hravě a zábavně. Větší děti se zase naučí, že každý problém má své řešení.
  • Hejného metoda výuky matematiky – učení vzorců a postupů zpaměti je většinou pro děti trápení. Co takhle přijít si na principy matematiky hravou formou? Ve třídách Světa vzdělání patří matematika k těm nejoblíbenějším předmětům. Jak je to možné? Děti si na veškeré principy a postupy přichází samy. Radost z vlastních objevů je pak silnou motivací k dalšímu učení a vede k hlubšímu a trvalejšímu osvojení poznatků.
  • Osobnostní rozvoj – dobré mezilidské vztahy jsou klíčem ke spokojenému životu. Proto se do konceptu Světa vzdělání přidal i tento předmět. Zde se děti učí zásady správného chování, etiku a zvládání vlastních emocí. Nemají pak problém si jakýkoliv konflikt urovnat a v kolektivu diskutovat.
  • Programování – práce s moderními technologiemi je v současnosti opravdu klíčová. Proto je do 3. tříd Světa vzdělání zařazeno i programování. Děti se zde mimo jiné učí ovládat počítač a seznamují se se zásadami bezpečnosti v online prostředí.

A pozor, třídy Světa vzdělávání nejsou otevřené výhradně pro nadané žáky. Do tříd se zařazují děti, které úspěšně projdou talentovými zkouškami. Není se však čeho bát, “talentovky” probíhají formou her a jsou velmi podobné zápisům do první třídy. Zaujal vás koncept? A ptáte se, jak se do tříd přihlásit? Na webu https://svetvzdelani.cz/ stačí vyplnit přihlášku a vyčkat, až vám přijde termín talentových zkoušek.

„Věřím, že náš koncept výuky děti opravdu obohacuje. Přijďte se přesvědčit sami. Pro zájemce pořádáme informační schůzky. Bližší informace najdete na našem webu,“ vyzval Tomáš Blumenstein, ředitel spolku.

Svět vzdělání se stará nejen o své žáky, ale i o pedagogy. Ti se pravidelně proškolují. Rozšířená výuka se líbí dětem i vyučujícím. „S dětmi mám o 4 hodiny více, což mi umožňuje s nimi pracovat individuálně. Velkým přínosem je pro mě to, že můžeme pracovat zejména projektovým učením, takže se děti učí v souvislostech. Díky podpoře Světa vzdělání můžeme pracovat i s nadstandardními pomůckami. Díky častým exkurzím si žáci mohou vyzkoušet to, co se naučili ve třídě, i ve skutečném světě,“ prozradila Mgr. Monika Delinčáková, třídní učitelka 2.B. na ZŠ Provaznická v Ostravě.

S výukou jsou spokojeny i děti a rodiče. „Líbí se mi půlené hodiny. Třída se rozdělí na dvě skupiny, kdy 1. skupina odchází na angličtinu a 2. skupina má matematiku. Díky tomu, že učitel pracuje s menším počtem žáků, bývá výuka mnohem efektivnější,“ chválí si paní Peštíková, jedna z maminek. Spolupráci chválí i ředitelé škol: „V loňském roce nám odcházeli poprvé naši páťáci na druhý stupeň. Devět z nich, z jedné třídy, pokračuje ve studiu na opavském víceletém gymnáziu. Pozitivní je i to, že se k nám rodiny vrací a posílají nám své další děti. Takže se nám potvrdilo, že je to dobrá cesta,“ uvedl ředitel ZŠ Englišova v Opavě Mgr. Jan Škrabal. S ním souhlasí i paní ředitelka z ostravské ZŠ Provaznické, Mgr. Libuše Přikrylová, MBA: „Svět vzdělání velmi úzce spolupracuje se ZŠ Provaznická v Ostravě - Hrabůvce již od roku 2012. Hodiny jsou pro žáky velmi zajímavé a motivační, děti mají z učení radost. To platí i pro vyučující v těchto třídách.“

Užitečné odkazy:
https://svetvzdelani.cz/ostrava/
https://svetvzdelani.cz/opava/
https://svetvzdelani.cz/KF klima s.r.o. Ostrava-Hrabůvka
Ostrava
od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

HAMOR-STAV s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 18 500 Kč/měsíc

Detail

JPP Development Group s.r.o. - Ostrava
Ostrava
od 35 000 do 45 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků