Modernizace největší beskydské úpravny vody ve finále

  • 7. prosince 2021,
  • 17:51,
  • PR

Modernizace strojně-technologického zařízení a automatizovaného systému řízení za 130 milionů v Úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí je stavebně u konce. Technologie postupně najíždějí do zkušebního provozu. V největší beskydské úpravně pitné vody byla na konci roku 2018 zahájena investice, během níž došlo k rekonstrukci technicky a provozně zastaralých celků úpravny včetně automatů řídících její provoz. Stavební práce jsou v dominantní míře dokončeny.

V letech 2017 – 2018 zároveň proběhla komplexní modernizace kalového hospodářství úpravny za zhruba 50 milionů korun. Několik milionů korun si v roce 2020 vyžádala také oprava fasády a dalších stavebních prvků komplexu budov, které tím získaly esteticky odpovídající podobu.

Informační technologie
Výměnou prošly technologické a stavební celky, které spolehlivě sloužily několik desítek let a v minulosti prošly řadou dílčích rekonstrukcí. Zároveň byl instalován nový automatizovaný systém řízení. To vše s využitím nejmodernějších prvků a systémů. „Pokrok v informačních technologiích se logicky nemůže vyhnout ani výrobě pitné vody. Data ze všech provozních celků nyní směřují na velín úpravny, který je kompletně zmodernizovaný, a centrální dispečink společnosti. Procesory jednotlivých celků mezi sebou navzájem komunikují po optických kabelech. Technologie je možné dálkově sledovat, ale také ovládat,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
Na technologickém PC byl nainstalován nový vizualizační software pro sledování a ovládání technologie v dálkovém režimu. Veškerý systém řízení je programován přes nové PLC. Velín úpravny byl doplněn o velkoplošnou obrazovku.

Nové srdce úpravny
Modernizována byla také technologie srdce úpravny - 12 otevřených pískových rychlofiltrů. „Zcela nově byla vyřešena odtoková regulace vody z filtrů, ultrazvukovými snímači nyní měříme hladinu vody ve filtrech, které jsou osazeny novými zákaloměry. Byly u nich také instalovány rozvaděče se zobrazovacími dotykovými displeji pro možnost ručního ovládání, které nahradily stávající ovládací pulty filtračních jednotek. Rozvody vody jsou z nerezu,“ popisuje Komínek.

Vyměněna byla také čerpadla a dmychadla ve strojovně, proběhly rovněž stavební úpravy vnitřních prostor. „Vybudovali jsme kompletně nové chlorové hospodářství a nahradili staré výrobní jednotky oxidu chloričitého za nové, nahrazena byla také stávající malá vodní elektrárna s dvěma generátory o výkonu 200 kW na jednu průtokovou turbínu s generátorem s výkonem 465 kW s plně automatizovaným řídicím systémem se vzdálenou správou,“ upřesňuje Komínek.

Po dokončení rekonstrukce je systém řízení provozu úpravny na špičkové úrovni odpovídající stávajícím moderním trendům automatizace provozů s použitím nejmodernějších technologií. Technologické celky byly nahrazeny nejlepšími dostupnými technologiemi s cílem zabezpečit a zachovat vysokou kvalitu vyráběné pitné vody v požadovaném množství.

Modernizace kalového hospodářství
V letech 2017 – 2018 proběhl v Nové Vsi také významný investiční projekt za více než 50 milionů korun s cílem zefektivnit zpracování kalu vznikajícího při úpravě surové vody na vodu pitnou. Díky tomu došlo ke snížení nákladů na zpracování kalu, nové technologie zmenšily dopady likvidace kalu na životní prostředí.BUGÁŇ Montáže a stavby s.r.o. MSK
Ostrava
od 117 Kč/hod.

Detail

LXM Group a. s. - Nový Jičín
Nový Jičín
od 145 do 160 Kč/hod.

Detail

BUGÁŇ Montáže a stavby s.r.o. MSK
Ostrava
od 100 do 120 Kč/hod.

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků