Reklama

Třináctý Veletrh sociálních služeb v Bruntále

  • 18. září 2017,
  • 11:13,
  • Bruntál,
  • Karel Soukop

Už 13. ročník veletrhu sociálních služeb proběhl v bruntálském Společenském domě. Na rozdíl od předchozích ročníků se tentokrát nekonal v sobotu, ale ve všední den.

Reklama

Třináctý Veletrh sociálních služeb v Bruntále

Už 13. ročník veletrhu sociálních služeb proběhl v bruntálském Společenském domě. Na rozdíl od předchozích ročníků se tentokrát nekonal v sobotu, ale ve všední den.

Na veletrhu sociálních služeb se každý rok představují desítky organizací, které ve městě působí. Vždy je také doplněn o doprovodný program kulturní program, ukázky kompenzačních pomůcek, zdravotnické služby a podobně.

Kristýna Štěpánová, Open House:„Open House by tady rád představil služby, které může poskytovat dětem a dorostencům a dále ukazujeme protidrogovou prevenci, která by mohla pomoci, aby v Bruntále s e snížil počet nalezených infikovaných materiálů.“

Miluše Polášková, asistentka prevence kriminality: „My jsme asistenti prevence kriminality při městské policii a jsme tady, abychom prezentovali svou práci a nabízíme dětem různé hry.“

Daniela Polášková, Sagapo Bruntál: „ My tady prezentujeme sociálně terapeutické dílny a výrobky, které jsme v rámci terapie vyrobili u nás v dílnách.“

Ivana Májková, vedoucí Odboru sociálních služeb MěÚ Bruntál: „Novinkou v letošním roce je, že pořádáme veletrh ve všední den. Vyšli jsme tak vlastně vstříc poptávce jak ze strany organizací, které služby nabízí, tak i ze strany občanů. Uvidíme, jak se to odrazí na návštěvnosti veletrhu.“

Pořadatelé návštěvnost nejprve vyhodnotí a poté rozhodnou, zda se bude i nadále konat ve všední den.

Vladimír Jedlička (ČSSD), místostarosta Bruntálu: „Tento veletrh sociálních služeb, který pořádá město již několik let po sobě, má pro občany města obrovský význam a myslím si, že i pro ty organizace, které tady předvádějí své sociální služby, zdravotní služby a podobně.“

Veletrh sociálních služeb patří k největším a nejnavštěvovanějším akcím, které odbor sociálních věcí během roku pořádá. Jeho příprava trvá několik měsíců.
SDS TRANSPORT s.r.o.
Bruntál
od 25 000 Kč do 40 000 Kč

Detail

Pharm Invest s.r.o.
Bruntál
od 17 000 Kč do 22 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu