Třináctý Veletrh sociálních služeb v Bruntále

  • 11:13,
  • Bruntál ,

Už 13. ročník veletrhu sociálních služeb proběhl v bruntálském Společenském domě. Na rozdíl od předchozích ročníků se tentokrát nekonal v sobotu, ale ve všední den.

Třináctý Veletrh sociálních služeb v Bruntále

Už 13. ročník veletrhu sociálních služeb proběhl v bruntálském Společenském domě. Na rozdíl od předchozích ročníků se tentokrát nekonal v sobotu, ale ve všední den.

Na veletrhu sociálních služeb se každý rok představují desítky organizací, které ve městě působí. Vždy je také doplněn o doprovodný program kulturní program, ukázky kompenzačních pomůcek, zdravotnické služby a podobně.

Kristýna Štěpánová, Open House:„Open House by tady rád představil služby, které může poskytovat dětem a dorostencům a dále ukazujeme protidrogovou prevenci, která by mohla pomoci, aby v Bruntále s e snížil počet nalezených infikovaných materiálů.“

Miluše Polášková, asistentka prevence kriminality: „My jsme asistenti prevence kriminality při městské policii a jsme tady, abychom prezentovali svou práci a nabízíme dětem různé hry.“

Daniela Polášková, Sagapo Bruntál: „ My tady prezentujeme sociálně terapeutické dílny a výrobky, které jsme v rámci terapie vyrobili u nás v dílnách.“

Ivana Májková, vedoucí Odboru sociálních služeb MěÚ Bruntál: „Novinkou v letošním roce je, že pořádáme veletrh ve všední den. Vyšli jsme tak vlastně vstříc poptávce jak ze strany organizací, které služby nabízí, tak i ze strany občanů. Uvidíme, jak se to odrazí na návštěvnosti veletrhu.“

Pořadatelé návštěvnost nejprve vyhodnotí a poté rozhodnou, zda se bude i nadále konat ve všední den.

Vladimír Jedlička (ČSSD), místostarosta Bruntálu: „Tento veletrh sociálních služeb, který pořádá město již několik let po sobě, má pro občany města obrovský význam a myslím si, že i pro ty organizace, které tady předvádějí své sociální služby, zdravotní služby a podobně.“

Veletrh sociálních služeb patří k největším a nejnavštěvovanějším akcím, které odbor sociálních věcí během roku pořádá. Jeho příprava trvá několik měsíců.
K R E S spol. s r. o.
Krnov
od 19 600 Kč/měsíc

Detail

Značky Morava, a.s. - pracoviště
Brantice
od 25 000 do 40 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků