Poplatky za odpad a psy se ve F-M nemění. Naopak poplatek za odpad neplatí děti do 6 let.

Občané města se ani letos nemusí obávat změny výše poplatku za odpad. I v tomto roce totiž zůstává stejný jako v předešlých letech. Na stejné úrovni jako v minulosti zůstává také výše poplatku za psy.

Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se ani v letošním roce nijak nezmění. Vedení města se totiž shodlo na zachování jeho výše.

“Poplatek za komunální odpad je neměnný od roku 2007. V roce 2016 od něj byly osvobozeny děti do tří let a od letošního roku se osvobození rozšířilo o děti až do 6 let. Na stejné úrovni jako v minulých letech zůstává také výše poplatku za psy. Nově jsou od poplatku za psa osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P,” uvedl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

A nezmění se ani výše poplatku za psa. Ten bude v bytovém domě i v tomto roce činit 1 500 korun na rok, za psa v rodinném domě v katastru Frýdek a Místek 700 korun a v katastru Pánské Nové Dvory, Lískovec, Lysůvky, Chlebovice a Skalice 300 korun. Osoby starší 65 let hradí poplatek za psa ve výši 200 korun. Tuto částku zaplatí také lidé pobírající invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, pokud se jedná o jejich jediný zdroj přijmu. Nově jsou od poplatku za psa osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Za každého dalšího psa téhož držitele je poplatek zvýšen o 50%.

“Splatnost poplatku za odpad a psy je do konce května, přičemž poštovní poukázky budeme rozesílat v dubnu. Poplatníkům, kteří hradí poplatek za odpad prostřednictvím realitních kanceláří a společenství vlastníků jednotek, poštovní poukázky rozesílány Nebudou. Poplatky hradí čtvrtletně v nájmu, a realitka nebo společenství je pak odvádí městu. Poplatky lze hradit několika způsoby, poštovní poukázkou prostřednictvím pošty, v hotovosti nebo kartou na pokladnách magistrátu jak ve Frýdku, tak v Místku, převodem na bankovní účet města, prostřednictvím SIPO nebo prostřednictvím portálu občana, který najdete na webu města nebo na uradfm.cz,” sdělila mluvčí Magistrátu Frýdku-Místku Jana Matějíková.

Také další potřebné informace lidé naleznou na webu města.
Kdo je pan Schmitt?/ představení Divadla Mír

Zítra
Frýdek-Místek, Kino Vlast, Frýdek - Místek

Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble / koncert

Zítra
Frýdek-Místek, Kino P. Bezruče, Frýdek - Místek

Koncert ZUŠ / komorní koncerty

20.02. 19:00
Frýdek-Místek, ZUŠ Frýdek - Místek

Beskyd Gastro a.s.
Frýdek-Místek
od 19 000 Kč

Detail

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
od 20 925 Kč

Detail

KLEMP Šajtar s.r.o.
Frýdek-Místek
od 14 600 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků