Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kanalizace ve Skalici u Frýdku-Místku je v polovině výstavby

Výstavba kanalizace v okrajových částech města probíhá dál podle harmonogramu. V Chlebovicích už se pomalu chýlí ke konci. Ve Skalici je průběh stavby nejnáročnější a je zhruba v polovině. Kvůli neustále se zdražujícímu stavebnímu materiálu, ale nikdo neví, jak se budou všeobecně stavby vyvíjet dál.

Výstavba kanalizace ve Skalici u Frýdku-Místku začala loni v červnu. Práce mají být hotové do února příštího roku. Zatím jdou práce podle harmonogramu.

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Stavba ve Skalici je nejsložitější na realizaci. Je tady poměrně rozptýlená zástavba a navíc jsou tady velké výškové rozdíly. To znamená, že ta kanalizace je tady mimořádně složitá, a tak jsme asi na padesáti procentech realizace. Někde jsou technické problémy více, či méně řešitelné. Teď jsme řešili záměnu přečerpávacích stanic, dále jsme řešili různé složité výkopové práce. Obecně lze říct, že se chýlí pomalu ke konci práce v Chlebovicích."

Aktuálně je potřeba vyřešit několik zádrhelů. Jako je například jedno přemostění přes potok Skaličník.

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Jsme tady ve velmi složité situaci, protože před realizací kanalizace i v této části, která je poměrně odlehlá a je docela náročná na technické zhotovení, tak stojí tento mostní propustek, který je provizorní už několik let. Jeho odstranění znemožní přístup k asi patnácti domům, které přístup samozřejmě musí mít. Nejde jenom o přístup, ale příjezd hlavně techniky, kdyby se něco stalo, nějaká havárie nebo sanitka."

Přemostění není stavěno na průjezd těžké stavební techniky. Proto bude muset město vyřešit, jak tento mostní propustek nahradit a neomezit přístup k okolním domům. Mnohem závažnějším problémem všech staveb je ale současné navyšování cen materiálů.

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Skokový nárůst stavebních materiálů působí velké komplikace na všech stavbách a je to problém, který už přesahuje místní úroveň. Samozřejmě je to problém celorepublikový, evropský, možná i světový. Takže my očekáváme řešení od vlády, od ministerstev, možná od příslušné úpravy zákona. Abychom mohli ty stavby dále financovat, protože pokud to nepůjde, hrozí ukončení smluv. Zhotovitelé to nechtějí už dneska dále realizovat za ceny vysoutěžené, které jsou řádově nižší, než je současný stav."

Dále se řeší také cesty, které jsou v souvislosti s výstavbou kanalizace ve špatném stavu.

Jiří Kajzar, náměstek primátora Frýdku-Místku: "Po kanalizacích jsou rozbité, někde úplně zmizel třeba povrch. Přistoupili jsme k tomu, že jsme našli určitý model, podle kterého budeme realizovat cesty v Chlebovicích a následně ve Skalici. Výsledkem bude cesta, která bude kvalitnější, životnější a postupně budeme ty cesty realizovat. Bude to znamenat vyšší finanční nároky na rozpočet, protože to už musíme financovat z rozpočtu. Dotovaná je pouze ta část nad výkopem 1,1 metru."

Asfaltování komunikací v oblasti Kamenec bude zahájeno v průběhu srpna. Přesný harmonogram město ještě zveřejní.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků


Sad-Fasad Sistem s.r.o., pracoviště, Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 16 800 Kč/měsíc

Detail

Stavby Střechy Komíny s.r.o. - pracov. Třinec
Třinec
od 22 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace - pracoviště Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc

Detail