Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

U problémových nájemníků se dokazuje porušování nájemní smlouvy, Frýdek-Místek je neprodlužuje

Obtěžoval sousedy, zaneřádil celý byt, neplatil nájem a odmítal se vystěhovat. To je jeden z typických případů problémových nájemníků, kterého řešili ve Frýdku-Místku. Město musí nejdříve postupovat podle zákona a až pak může docílit vystěhování.

Nepředstavitelný nepořádek zůstal po jednom z nájemníků v městském bytě v ulici Malý Koloredov ve Frýdku-Místku. Porušoval domovní řád, dělal nepořádek a hluk a porušil i domovní smlouvu.

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Skutečně jedna osoba, která je podezřelá z užívání drog, ten byt doslova zaneřádila a téměř zničila. Takže tam musela správa obecního majetku zakročit a nechat vystěhovat toho nepřizpůsobivého nájemníka."
Dagmar Horinová, vedoucí oddělní správy budov: "Vzhledem k problémového chování tohoto nájemce a neplacení nájemného nebyla nájemní smlouva prodloužena."
Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "My samozřejmě zase na druhou stranu musíme respektovat právo na domovní svobodu nebo na ochranu domova. Nemůžeme tam bezdůvodně vstupovat. Takže nějakou dobu se může stát, že tam ty negativní jevy trvají. Ale nakonec opravdu došlo k dokázání toho, že tam je ta nájemní smlouva porušovaná, i prostřednictví fotodokumentace a následovala výpověď."
Dagmar Horinová, vedoucí oddělní správy budov: "Nájemce byl vyzván k vrácení tohoto bytu pronajímateli. Po několika pokusech k převzetí bytu nakonec byt vrátil. Bohužel ve stavu nevystěhován a nepronajímatelném. Náklady na vystěhování a vyklizení tohoto bytu jsou nyní vymáhány na bývalém nájemci."

Město si je vědomé, že v lokalitě mohou být další problémoví nájemníci a chce situaci řešit.

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "My jsme domluveni s městskou policií na kontrolách. Plánujeme v nejbližší době zavést kamerový systém, v rámci toho Malého Koloredova. Aby tam byla větší povědomost o tom, kdo se jakým způsobem chová v tom smyslu, zda překračuje, či nepřekračuje zákon. Aby nám to pomáhalo odstraňovat ty negativní jevy, na které si nejenom ti lidé z okolí, ale i ti samotní nájemníci na tom Malém Koloredově stěžují."

Do bytového fondu a jeho úprav dává město ročně až 40 milionů korun. Proto je důležité, aby byl udržovaný a v dobrém stavu.

Radovan Hořínek (ANO), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Prioritou je skutečně mít ty byty v dobrém stavu a nabízet je ve slušném stavu dalším nájemníkům, kteří budou dodržovat nájemní smlouvu. Určité výdaje jsou s tím i spojené, ale samozřejmě, že pokud jsou to výdaje, který způsobil ten nájemník a jsou škodou pro město, tak se to vymáhá po těch osobách. To není jenom tak, že nad tím někdo jenom mávne rukou."

Městský bytový fond čítá aktuálně přes 1 300 bytů.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy