Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Frýdek-Místek proinvestoval v roce 2022 přes 300 milionů korun

Frýdek-Místek má za sebou řadu velkých investičních akcí. Další plánuje také na další roky. V době současné krize to ale nebude jednoduché. Hodnocení roku i další plány přiblížil náměstek Jiří Kajzar.

Jedna z prvních velkých investic dokončených v roce 2022 byla rekonstrukce a přístavba knihovny ve Frýdku-Místku.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Dostala knihovna za svoji činnost, a právě za to zdařilou rekonstrukcí i ocenění. A je to dneska nejlepší knihovna v České republice, což jsme velmi rádi. Z dalších věcí se podařilo dokončit kanalizace, to byla rozsáhlá investice. Velmi, jak já říkám, protivná. A moc nepopulární, protože spousta lidí, samozřejmě těch, kterých se to týká, v městských částech Chlebovice, Skalice, Zelinkovice, Lysůvky, tak museli strpět rozbité chodníky, rozbité cesty."

Z dalších důležitých akcí bylo zahájení prací na zpřístupnění bývalých průmyslových areálů Slezanu.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "My jsme v rámci memoranda se zavázali k tomu, že budeme usilovat o jejich revitalizaci. Takže tím jsme začali vstupem do areálu Těšínská – Nádražní, kde rekonstruujeme budovu bývalého učiliště a na sídlo Městské policie. Vzápětí nastane potom další úprava, a to bude bulvár plus nové schodiště, kde už máme studie a máme teď rozdělanou projektovou dokumentaci a následně Slezan tam začne investovat své stavby. V těchto dnech jsme předali do užívání životnímu prostředí další část městského hřbitova. Kultivací toho prostoru vzniklo zase takové příjemné prostředí pro hřbitov, kdy ta celá akce stála 68 milionů a město má kde pohřbívat, což je důležité v té infrastruktuře."

Z akcí, které se připravují, tak jsou to především rekonstrukce škol.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Teď bylo dokončeno zateplení části a učeben na 1. základní škole. Fasádu děláme a zateplení na škole ve Skalici a tak dále. Ve škole v Chlebovicích chceme přistavět tělocvičnu, která je netrpělivě očekávána. Rovněž bychom rádi udělali u 2. základní školy tělocvičnu. Taky si to už ta škola zaslouží, je to takový dluh z minulosti. No a samozřejmě se budeme věnovat i rozestavěným akcím u bytového fondu. V sociální oblasti jsme začali v tomto roce s přípravou rekonstrukce domova pro seniory na ulici Školské. No a potom se zaměříme také na některé programy a projekty v rámci participace. To je třeba na Zátiší, kde si sami občané rozhodli, to je takový nový prvek, co tam všechno chtějí. My intenzivně připravujeme teď na příští rok, chceme již konečnou podobu volnočasového areálu v Místku na ulici 28. října, kde by to mělo být právě takové za účasti občanů. Konečně území, které prostě bude přátelské pro celou rodinu."

V roce 2022 proinvestovalo město přes 300 milionů korun. Další rok chce být skromnější, protože neví, jak se budou vyvíjet příjmy a skoro 100 milionů padne na náklady v důsledku navýšení cen energií.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Uvažujeme, že proinvestujeme, zatím do první změny, kolem 210 milionů korun. Plus projektovou přípravu. V projektové přípravě budeme dále pokračovat v přípravě kulturního centra. To znamená v přístavbě Národního domu, multifunkčního sálu, rekonstrukci Národního domu samotného a Moravia banky."

Rozpočet na rok 2022 počítá s příjmy přes 1,5 miliardy a výdaji do 1,9 miliard. Rozdíl se pokryje z úvěru.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Ty jeho základní parametry jsou takové, že jsme víceméně zachovali všechny sociální programy pro občany. To znamená dotovaná doprava za korunu zůstává, zůstávají dotované odpady, zůstávají třeba další programy sociální oblasti pro charity, zůstává Senior taxi, zůstává dotovaný nájem městských bytech. A je to všechno proto, abychom nezvyšovali životní náklady a občanů, kteří jsou dneska ve složité situaci díky drahým energiím."

Obecně ale platí, že město bude muset také hledat úspory.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy