Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ranní důlní otřes vzbudil lidi v Havířově a okolí

  • Havířov,

Zachvění postelí i dalších částí domácností, vzbudilo v neděli časně ráno několik desítek lidí v Havířově a jeho okolí. Příčinou byl důlní otřes s epicentrem v některé z blízkých černouhelných šachet.

Otřes se projevil po 4. hodině. Jen o chvíli později lidé slyšeli sirény vozů Hlavní báňské záchranné služby, které mířily k zásahu. Společnost OKD dosud neinformovala o tom, že by měl otřes nějaký dopad na těžbu v podzemí, nebo jestli byl některý z havířů zraněn. 

Mnoho lidí se sice nad ránem probudilo, jen málokdo si však v tu chvíli uvědomil, že za vzbuzením byl právě otřes. Samotný jen trvá jen zhruba jednu sekundu. 

"Vzbudil jsem se, ale v tom okamžiku jsem vůbec neměl ponětí, proč. Podíval jsem se na hodin a když jsem viděl, že je je teprve 4.22, tak jsem spokojeně pokračoval ve spaní. Až ráno, když se o tom lidé bavili na Facebooku, mi došlo, že to byl ten otřes," řekl jeden Havířovan. 

Další lidé popisovali, že otřes  jim pohnul lustrem, nábytkem, či probudil jejich psy. 

Podobně silný otřes zaznamenali Havířované nedávno, když došlo k uvolnění napětí v hornině v lokalitě bývalé šachty Dukla. 

Lidé na Karvinsku zažili mimořádně silný otřes
Důlní otřesy způsobuje těžba

Důlní otřesy vznikají prudkým uvolněním nahromaděného pnutí v hornině nad důlním dílem. Buď toto napětí cíleně uvolní střelmistr odpálením nálože, nebo k němu dojde samovolně vlivem těžby černého uhlí. 

Podívejte se na reportáž o konci těžby v Dole Lazy v Orlové

Seismické jevy v hlubinných dolech vznikaly, vznikají a nadále budou vznikat v důsledku uvolňování energie nakumulované v masivu v souvislosti s přeskupováním napětí, ke kterému dochází při realizaci hornické činnosti. Seismické jevy doprovázejí hornictví od jeho počátků s ohledem na značný vertikální i horizontální rozsah vydobytých partií vytvořených hornickou činností za více než stoleté období a nadále vytvářených ve stále aktivní karvinské části revíru.

Dojde-li při geomechanickém jevu k náhlému vysunutí nebo vyvržení hornin s následkem deformace důlního díla, je označen za otřes. Otřesy se vyskytují především ve slojích sedlových vrstev karvinského souvrství dobývaných ve značných hloubkách a jsou způsobeny postupným hromaděním napětí v nadložních pevných horninách a jeho náhlým uvolněním.

Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné, se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky. S využitím prostředků protiotřesové prevence firma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé. K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech.

Podívejte se na video, jak to vypadá v Dole ČSM ve Stonavě

Snímek: Graf Geofyzikální ústav Akademie věd ČR

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy