Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Lidé na Karvinsku zaznamenali silný důlní otřes. Žádný z horníků nebyl zraněn

  • Karviná,

Poměrně citelný záchvěv země zaznamenali v pondělí odpoledne lidé žijící v Karviné a okolí.

Otřes se projevil před 17. hodinou. 

K zásahu vyjeli báňští záchranáři, aby situaci prověřili. V žádném z černouhelných dolů nebyl nikdo zraněn.

Naďa Chattová, mluvčí OKD: "Jednalo se jev, který se projevil v lokalitě Dolu ČSM - sever. Napětí se uvolnilo v nízké hloubce pod povrchem a jev tak neměl vliv na důlní pracoviště. Nikdo nebyl zraněn, ani nebyl ovlivněn provoz dolu."

Nejčastěji lidé projevy důlních otřesů popisují jako krátké zhoupnutí země, nebo podlahy objektů pod nohama, chvění skleniček a předmětů v policích a houpání lustrů. 

Intenzitu otřesu zatím není možné ověřit. Internetové grafy jsou mimo provoz. 

Lidé na Karvinsku zažili mimořádně silný otřes
Důlní otřesy způsobuje těžba

Důlní otřesy vznikají prudkým uvolněním nahromaděného pnutí v hornině nad důlním dílem. Buď toto napětí cíleně uvolní střelmistr odpálením nálože, nebo k němu dojde samovolně vlivem těžby černého uhlí. 

Podívejte se na reportáž o konci těžby v Dole Lazy v Orlové

Seismické jevy v hlubinných dolech vznikaly, vznikají a nadále budou vznikat v důsledku uvolňování energie nakumulované v masivu v souvislosti s přeskupováním napětí, ke kterému dochází při realizaci hornické činnosti. Seismické jevy doprovázejí hornictví od jeho počátků s ohledem na značný vertikální i horizontální rozsah vydobytých partií vytvořených hornickou činností za více než stoleté období a nadále vytvářených ve stále aktivní karvinské části revíru.

Dojde-li při geomechanickém jevu k náhlému vysunutí nebo vyvržení hornin s následkem deformace důlního díla, je označen za otřes. Otřesy se vyskytují především ve slojích sedlových vrstev karvinského souvrství dobývaných ve značných hloubkách a jsou způsobeny postupným hromaděním napětí v nadložních pevných horninách a jeho náhlým uvolněním.

Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné, se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky. S využitím prostředků protiotřesové prevence firma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé. K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech.

Podívejte se na video, jak to vypadá v Dole ČSM ve Stonavě


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků