Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Oprava tří historických domů v Karviné může začít, vše je připraveno

  • Karviná,

V Karviné mohou začít práce na rekonstrukci tří historických domů na Masarykově náměstí, které město odkoupilo před třemi lety od soukromého vlastníka. Ten se o domy dlouhá léta nestaral a jsou v zanedbaném stavu.

Realizace rekonstrukce tří historických domů na Masarykově náměstí může začít. Zástupci města je předali stavební firmě, která už v listopadu začne s opravami.

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK: “Firma, která vyhrála, bude zahajovat práce nejdříve uvnitř budov. Bude předložen konkrétní harmonogram a podle toho harmonogramu budou postupovat.” 

Uvnitř se začne už v listopadu sanací sklepních prostorů, probíhat budou i bourací práce. Finální fázi předcházelo několikaleté vyjednávání města s bývalým majitelem.

Jan Wolf, primátor Karviné:  “Ten začátek byl někdy v roce 2014, kdy nám bylo oznámeno vlastníky, že ustupují od záměru rekonstrukce a nechali to zchátrat, protože nebyli schopni vyřídit stavební povolení a další navazující povolení k této stavbě Od roku 2015-2017 jsme s nimi jednali o tom, aby se to snažili nabídnout k prodeji. K tomu nedošlo, na základě toho jsme do jednání vstoupili přímo my, jako město a objekt jsme odkoupili. Tři roky nám trvala předprojektová projekční činnost, bylo to spoustu jednání, chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se na té přípravě podíleli, od zaměstnanců úřadu přes projektanty, památkový ústav a další organizace, že jsem k tomu závěru došli. Teď probíhalo půl roku zadávací řízení na výběr zhotovitele, dnes je předání stavby. Samotná stavba by měla trvat rok, takže věřím tomu, že do roka a do dne tady budeme mít krásné domy na náměstí, a že náměstí bude naší chloubou.” 

Jednání byla náročná, důležitá byla spolupráce s památkovým ústavem.

Tomáš Nitra, Národní památkový ústav v Ostravě: "Žádný z těch domů není kulturní památkou. Ony jsou součástí památkové zóny, takže my největší důraz budeme klást na tu jejich vnější slupku, na fasády, které jsou pro nás velmi cenné. Nicméně v těch domech se zachovalo něco, každý má nějakou věc v těch interiérech výjimečnou, o kterých si myslíme, že je dobré ji zachránit. Od toho nárožního, tak tam jsou dochována původní okna, prostředního je to veranda, se zimní zahradou dřevěná, která je v rámci Karviné a širšího regionu unikátem a v domě 35 jsou to výborně dochované vnitřní secesní prvky, jako jsou obložky kolem oken, parapetů, kolem dveří a podobně."
Jan Wolf, primátor Karviné: “Ty domy jsou hodně zdevastované. Je tam hodně spodní voda. Jsou to staré domy, hodně připomínek měli památkáři, to se muselo zapracovat. Mělo to vliv i na cenu, ale věřím, že jsme vyšli všem vstříc a že ta samotná stavba bude zdárně probíhat. My jsme věděli, že ta cena bude docela vysoká. Proto jsme hledali různé dotační tituly a jsem rád, že nám pomohl Moravskoslezský kraj, který nám poskytl 50. milionovou dotaci na tento objekt."

V domech budou některé nebytové prostory nabízeny zájemcům a také se tam opraví byty, které se pak budou licitovat.

Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK:  “V těchto třech domech jsme naplánovali postupně nebytové prostory a byty. V čísle popisném 33 budou čtyři byty a nebytový prostor, který bude na té rohové části, tam budeme zahajovat v nejbližší době zveřejnění informací, že hledáme nájemce, uvítali bychom nějaké občerstvení, zdravou stravu, něco takového, co v nabídce chybí, nemyslím tím restauraci. V domě 34 bude informační centrum statutárního města Karviné, které provozuje Regionální knihovna Karviná a navíc tady bude nebytový prostor k pronájmu. V čísle 35 budou dva nebytové prostory v přízemí a dva velmi pěkné větší byty v druhém nadzemním podloží.” 

Pokud půjde vše podle plánu, harmonogram prací bude dodržen a nenastanou komplikace, měla by samotná oprava trvat rok.


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků