Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Zastupitelé Karviné schvalovali Strategický plán ekonomického rozvoje města

  • Karviná,

V sále karvinské Obchodně podnikatelské fakulty se v pondělí podvečer konalo další zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelé Karviné byli prostřednictvím prezentace seznámeni se Strategickým plánem ekonomického rozvoje města, kterou připravila společnost KPMG.

STRATEGICKÝ PLÁN EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

Jan Wolf, primátor Karviné: “Oni navazovali na to, co už jsme vykopli někdy v roce 2018. Tím, že jsme tu dobu trochu předběhli, tak jsme rádi, že do konce dubna máme připravit strategické projekty pro Fond spravedlivé transformace a díky tomu, že se na tom pracovalo, tak jsme v předstihu proti jiným městům a věřím tomu, že to bude mít do budoucna pozitivní dopad pro naše město, že budeme schopni si sáhnout na větší finanční prostředky, které mohou nastartovat strategické projekty města, které jsou připraveny."

Ve strategickém plánu jsou podrobně rozebírány jednotlivé oblasti fungování města jako celku, od zastavení úbytku obyvatel až po cestovní ruch a turismus nebo volnočasové aktivity.

Jan Wolf, primátor Karviné: “Každé město má nějaké slabiny a silné stránky, my o nich víme. Jedna z věcí, o které pořád diskutujeme, je odliv mladých obyvatel. Protože jsem ekonom a dlouho se tomu věnuji, tak vím jistě, že ta změna může nastat jen tehdy, když budou ve městě dostatečné finanční prostředky, aby vznikaly nové strategické projekty. Když si o tom budeme jen povídat nebo věřit, že to budeme schopni zvládnout v rámci rozpočtu města, tak za sebe říkám, že to není možné. My potřebujeme a proto na tom pracujeme, abychom si sáhli na evropské zdroje, státní zdroje, aby nám také pomohl kraj. Pak máme šanci otočit ten vývoj toho regionu tak, jak se to v jiných regionech, ať už v ČR nebo zahraničí podařilo. Je to prozkoumané, na tom není nic složitého. Je to o vůli toho, jestli tento region chtějí vládní činitelé podpořit a my jsme ti pracanti, kteří to musí připravit a zrealizovat, ale můžete mít spoustu plánů, připravené projekty, ale když je nemáte čím zaplatit, tak to prostě nejde."

Kompletní Strategický plán ekonomického rozvoje města je zveřejněn na webu města. 

Dalším důležitým bodem bylo seznámení zastupitelů s účetní závěrkou města sestavenou k poslednímu dni loňského roku.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA K 31.12.2020

Jan Wolf, primátor Karviné: “Jsem rád, že to hospodaření roku 2020 dopadlo dobře, přestože kvůli pandemii byly příjmy výrazně nižší. Udělali jsme opatření tak, abychom nebyli v deficitu rozpočtu, naopak dobře pracujeme s rezervami, takže máme připravené rezervy zase na spolufinancování těch projektů strategických, které připravujeme a některé máme připravené, protože bez nich, bez toho spolufinancování to nepůjde. Je tam kladné číslo, myslím si, že ten rating je pořád na vysoké úrovni a jsme za to rád."

Ředitel MP Karviná také seznámil zastupitele s bezpečnostní situací ve městě, jeho prezentace byla kompilací statistik strážníků, hasičů, policistů a dalších.

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ

Jan Wolf, primátor Karviné: “Tím, že MP spadá pod primátora města, tak já se docela intenzivně věnuji, mám každodenní monitoring, vidím, co všechno se tu děje, jaké případy z hlediska bezpečnosti probíhají. To, co tvrdím dlouhodobě a všichni o mě asi ví to, že jsem přesvědčený, že musíme opravdu změnit sociální zákony. To je jediná cesta k tomu, abychom snížili počty přestupků různých, ať už je to soužití, rušení nočního klidu, děti nechodící do školy atd. Pokud budeme benevolentní vůči tomu a ty zákony to budou povolovat, tak tady budeme každoročně vyhodnocovat zprávu a v ní budou tyto případy v tom množství, v jakém jsou dnes. Vítám iniciativu, která vznikla v roce 2018-2019, kdy jsme poslali do Poslanecké sněmovny naše návrhy na zpřísnění sociálního systému. Dnes je to ve druhém čtení Poslanecké sněmovny, některé ty naše návrhy tam jsou zakomponovány. Věřím tomu, že tohle poslanci stihnou a zvládnou, protože to může být krok k tomu, že se trochu zmenší ten dvorek, když to tak řeknu.."
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávyOPTIMIA facility s.r.o. - železnice Petrovice u Karviné
Petrovice u Karviné
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

OPTIMIA facility s.r.o. žel. stanice Havířov, Horní Suchá, Závada
Havířov
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

OPTIMIA facility s.r.o. - železnice Dolní Lutyně
Dolní Lutyně
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail