Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Orlová podle soudu nesmí zakazovat jiným vlastníkům a družstevníkům vlastní výrobu tepla

  • Orlová,

Rozhodnutí města Orlové zakázat ostatním vlastníkům bytových domů vyrábět si teplo jakýmkoli jiným zařízením bylo nezákonné. Žalobu proti tomu podalo Bytové družstvo Orlová a dřívější rozsudky potvrdil i Nejvyšší správní soud.

Bývalé vedení radnice v Orlové se snažilo udržet monopol pro svou vlastní společnost, která přeprodává teplo i pro jiné odběratele. Družstevníkům se však zdály ceny vysoké a chtěli si teplo pro své domy vyrábět sami levněji. Město jim to zakázalo dodatkem územního plánu. Tím zakázalo například kogenerační jednotky, tepelná čerpadla nebo solární systémy. Soudy však tento zákaz smetly.

Jaroslav Mohyla, ředitel Bytového družstva Orlová: “Snahou bylo zajistit nějakou rovnost v řešení dodávek tepla, nejenom tady mít centrálně jednoho distributora, tedy městskou akciovou společnost SMO. Prostě najít i nějaké alternativní řešení a tím pádem i cenu toho tepla.”
Lenka Brzyszkowská (ANO), starostka Orlové: “V současné době se nové vedení podrobně seznamuje s rozsudkem i celou problematikou jako takovou. Zvažujeme další postup. Ten samozřejmě musí být v souladu s energetickou koncepci města. Samozřejmě v zájmu města je udržet co největší rozsah zásobování tepla centrálním systémem, ale v tuto chvíli musíme reagovat i na potřeby a požadavky na zapojení na obnovitelné zdroje na území města.”

I kdyby se domy od centrálního zásobování teplem přímo neodpojily, mají právo si přitápět levnějším teplem z vlastních zdrojů.

Jaroslav Mohyla, ředitel Bytového družstva Orlová: “Ty nové technologie nás zajímají a proto jsme si chtěli odzkoušet možnosti tepelných čerpadel, plynových kotelen a řekněme máme tady instalováno 17 solárních systémů. Takže nějaké tendence takového by byly historicky dávno. A chtěli bychom investovat do toho, aby ty náklady pro družstevníky byly co nejnižší.”
Lenka Brzyszkowská (ANO), starostka Orlové: “Celá problematika je samozřejmě velmi složitá. V tuto chvíli přijmout jakékoli rozhodnutí by bylo špatně ať už pro město, tak i pro vlastníky nemovitostí, kteří jsou napojení na centrální vytápění teplem. Vejdeme s nimi určitě v jednání a budeme hledat společné řešení.”

Jak přesně Orlová situaci vyřeší, ukáže až čas. Monopol města na dodávky tepla však zřejmě skončil.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy