Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Šimpanzí mládě oslavilo v ostravské zoo rok. Tamní zoologové řídí celý evropský chov šimpanzů

Šimpanzi bývají v zoologických zahradách zejména pro děti velkou atrakcí. V ostravské ZOO chovají kriticky ohrožený druh šimpanze hornoguinejského. V Pavilonu evoluce, který byl otevřen před šesti lety, žije nová chovná skupina od roku 2019. Novinkou a velkým uznáním chovatelských dovedností je pověření vedením Evropského ex situ programu pro šimpanze.

Ostravská zoo je považována za chovatelskou špičku v rámci evropských asociací zoologických zahrad a akvárií. Starají se tam o celou řadu vzácných a raritních druhů, které jsou považovány za prestižní.

Jiří Novák, zoolog, ZOO Ostrava: “Mohl bych jmenovat od těch méně známých, méně běžných a možná nečekaných například některých vzácných a ohrožených druhů paprskoploutvých ryb, které velice úspěšně množíme a patříme ke špičce Evropy a možná i světa. Pro lidi bude pochopitelnější zmínit některé druhy savců. Vypíchl bych jedinečný druh damanů, pro které vede ZOO Ostrava i monitoring v rámci Evropské asociace zahrad a akvárií a my v tuhle chvíli máme dva druhy damanů. Oba v počtu jedenácti kusů.”

Velkým chovatelským úspěchem ostravské zoo je narození slůněte v roce 2017. V historii zahrady je sameček druhým odchovávaným mládětem. Chovatelé se zaměřují i na chov dravých ptáků s následnou repatriací do volné přírody.

Jiří Novák, zoolog, ZOO Ostrava: “Týká se to například orlosupů bradatých nebo supů hnědých, také bych mohl zmínit ibisy skalní, jejichž mláďata vypouštíme každý rok ve Španělsku.”

Ostravská zoo dostala atraktivní nabídku vést chov šimpanzů. Je to i zásluha zooložky Jany Pluháčové, která se jejich chovu úspěšně věnuje několik let. Zároveň byla aktivní členkou poradní skupiny pro záchovný program. Teď evropský chov šimpanzů řídí.

Jana Pluháčková, zooložka, ZOO Ostrava:Je to poměrně náročná práce, protože šimpanzů je v rámci Evropy několik stovek v mnoha zoologických zahradách, jen chovatelů je asi 140. Je to práce od vedení plemenné knihy, domlouvání transportů, dohlížení na to, aby chovatelská zařízení odpovídala po stránce bezpečnostní, ale i potřebám zvířat. Dále mezi sebou konzultujeme krmné dávky, ale i problémy spojené s chováním skupiny. Je to práce hodně komplexní. Chovný program zahrnuje všechny poddruhy šimpanze které známe. Šimpanzi se dělí na čtyři poddruhy, z nich tři jsou chovány v evropských zoo. A my se zaměřuje na šimpanze hornoguinejského, který je nejvíce ...až kriticky ohroženým druhem. Snažíme se ho zachovat pro další generace. A doufáme, že někdy, je to sice v dalekém horizontu, ale přáli bychom si je vracet do volné přírody.
Jiří Novák, zoolog, ZOO Ostrava: “Já si myslím, že každá zahrada má určitý okruh zvířat, na které se více zaměřuje. Je to dáno mnoha faktory, ať už personálem nebo historickými souvislostmi a samozřejmě usilovnou prací, kterou nejen na poli ochrany přírody, ale i chovatelství odvádíme a věnujeme.”

Ostravský Pavilon evoluce aktuálně využívá skupina osmi šimpanzů. Chovatelé jim vytvořili k životu stejné podmínky, které by měli ve volné přírodě.

Jana Pluháčková, zooložka, ZOO Ostrava: “V tuto chvíli chováme dva dospělé samce, pět samic a jedno mládě, které se narodilo v únoru loňského roku Je to pro nás velký úspěch, protože se jedná o mládě, které se narodilo po mnoha letech a je to důležitý krok pro zachování populace uvedeného poddruhu v celé Evropě. Skupina už funguje bez našich zásahů, jak se říká “máme zaděláno těsto, teď už jenom pečeme” a čekáme, co z toho bude. Z pěti samic, jsou potencionálně chovné čtyři a už probíhá nějaké páření a očekáváme, že v příštích letech bychom mohli mít až tři další mláďata.”

Šimpanzi jsou všežravci a kromě lovu menších savců jako prasat, antilop či jiných primátů, se živí i termity. V Zoo Ostrava mají k dispozici umělé termitiště, jídelníček mají založený zejména na zelenině, mase, vejcích a ovoci.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy