Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Do Šilheřovic se po 79 letech vrací zvon, který měl být v Hamburku roztaven na děla

Farnost sv. Gertrudy v Kolíně nad Rýnem a Šilheřovice na Hlučínsku spojuje osud více než 250 let starého zvonu. Jeho zvuk si šilheřovičtí už nepamatují, na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie se rozezněl naposledy v roce 1942. Farníci z Kolína jej však znají důvěrně. Po skončení války vyzváněl na věžích dvou kostelů. Po 79 letech se zvon zasvěcený Panně Marii a sv. Josefovi vrací domů.

Zvon vážící 600 kg měl být roztaven stejně jako desetitisíce dalších z celé Evropy a stát se součástí některé z ničivých zbraní nacistického Německa. Na svůj ortel čekal na pověstném hřbitově zvonů v hamburském přístavu až do konce války. Zničení pro své stáří unikl. Zařazením do kategorie B patřil mezi první rezervu, která měla zamířit do hutních pecí hned, když spotřebují zvonovinu z nejmladších ročníků. Přestože válku přežil, do věže kostela v Šilheřovicích se nevrátil. Když spadla železná opona, přiřadili úřady osiřelý zvon jedné z německých farností.

Pavel Siuda, mluvčí ostravsko-opavské diecéze: "Dílo opavského zvonařského mistra Františka Stankeho z roku 1764 mělo štěstí již při první válečné rekvizici v roce 1917. Vojáci rakousko-uherské armády si tehdy odvezli jen dva ze tří zvonů odlitých v opavské dílně. Největší z nich mohl na věži zůstat. Rekvizice v roce 1942 jej však již neminula stejně jako menší zvon sv. Barbory ulitý v roce 1925. Ten se navíc při manipulaci rozbil ještě v Šilheřovicích. Na věži kostela zůstal jen nejmenší zvon zasvěcený Andělům strážným, který sloužil jako umíráček."

Zvon našli už před 50 lety

Cenný zvon s medailonem Panny Marie se dostal do Kolína na Rýnem.

Peter Otten, pastorační referent kolínské farnosti: "Nejdřív zvonil spolu se třemi dalšími zvony v kostele sv. Anežky, než byl v roce 1966 umístěn do zvonice nového kostela sv. Gertrudy."

Právě v tomto kostele zvon odlitý opavským zvonařem Františkem Stankem v roce 1764 objevili šilheřovičtí farníci již krátce po jeho umístění do novostavby významného německého architekta Gottfrieda Böhma. Dohledali jej na přelomu 60. a 70. let 20. století podle evidenčního čísla rekvizice i adresy Šilheřovic, kterou do něj těsně před odvezením německou armádou vbil v březnu 1942 pan Hájek.

Peter Otten, pastorační referent kolínské farnosti: "Zvon označený B 25/18/136 můžeme rozluštit jako zvon první rezervy z provincie Horní Slezsko, okres Ratiboř, obec Šilheřovice. I podle vizuálního ohledání je zvon totožný s rekvírovaným z šilheřovického kostela. Je to 100 % zvon ze Šilheřovic."

Po radosti ze znovunalezení zvonu přišlo další zklamání. Přišel srpen 1968 a následná normalizace v Československu návrat zvonu zmařila. Farnost si proto nechala odlít ve Vítkovických železárnách dva zvony „železňáky“.

Návrat do Šilheřovic komplikovala složitá byrokracie

Opětovné pokusy o návrat zvonu obnovili farníci po pádu totality v roce 1989. Výsledek přinesla až intenzivní jednání zahájená v roce 2015. Snést zvon z německého kostela a vrátit jej původním majitelům v České republice totiž nebylo vůbec snadné. V cestě stála zdlouhavá byrokracie.

Peter Otten, pastorační referent kolínské farnosti: "Všechno to začalo před 20 nebo 30 lety počátečními diskusemi, když nás kontaktovali katolíci ze Šilheřovic. V určitém okamžiku zjistili, že zvon vlastní farnost sv. Gertrudy. Nedokážete si představit, jak je to složité. Tento zvon oficiálně patří státu. Nebylo ale tak jednoduché zjistit, co to znamená. Otázkou bylo: Je Spolková republika Německo v tomto případě právním nástupcem, protože obec Šilheřovice (Schillersdorf) krátce patřila k Německé říši. Všechno to bylo velmi komplikované. Nakonec se do procesu zapojilo mnoho vládních agentur. Velvyslanectví v Praze, některá ministerstva, katolická kancelář v Berlíně a Düsseldorfu, generální vikariát, farní rada, stavební výbor a zapojeni Češi."

Vyjednávání s německými úřady před sedmi lety iniciovala farnost Šilheřovice společně s obcí. Složitou otázku vlastnictví museli řešit právníci na obou stranách hranice.

Jakub Dominik Štefík, duchovní správce farnosti Šilheřovice: "Problém byl v tom, že zvon po odebrání z kostela v Šilheřovicích byl pořád v Německé říši. Podle právníků nebyl odvezen z území jiného státu, tak jako rekvírované zvony z Protektorátu nebo jiných zemí, ale byl jen ‚zapůjčen‘. My jsme proto museli dokázat, že zvon je a vždy byl majetkem farnosti a nyní se po 79 letech vrací domů."

Experimenty architekta Böhma: do věže se dostanete přes byt s nájemníkem

Když se podařilo získat všechna povolení, pro zvon si v pondělí 26. července přijela specializovaná zvonařská firma z Ostravy. Snést šest metráků těžký zvon z věže kostela byl rovněž nečekaný rébus. Členitá stavba z 60. let 20. století na pozemku bývalého železničního náspu navržená architektem Böhmem je součástí pastoračního centra s kostelem i byty pro kněze a další nájemníky. Jediný přístup do věže ke zvonu je veden přes byty nájemníků. Dohodnout se s nimi na nečekanou návštěvu řemeslníků s lany a kladkami však nebylo to nejtěžší.

Peter Otten, pastorační referent kolínské farnosti: "Zvon musel být nahoře překládán a přišla otázka, jestli to vydrží střecha? Tesaři museli postavit dřevěnou konstrukci, aby rozložili váhu. Farní rada a stavební výbor se tedy v posledních dnech velmi, velmi zapotili."

Vše se nakonec podařilo a zvon uložený na přívěsný vozík se mohl vydat na tisíc kilometrů dlouhou pouť. Kostel v Kolíně nad Rýnem, kde zvon ze Šilheřovic vyzváněl k bohoslužbám, již nový nedostane. Byl postaven pro potřeby farníků na konci 60. let 20. století a nyní je prázdný a církev pro něj hledá nové využití.

Starý zvon se vrátí do věže kostela s novým zvonem sv. Barbory

V průběhu příprav na návrat zvonu do farnosti se věřící v Šilheřovicích dohodli, že do věže vrátí nejen původní zvon, ale doplní také místo po druhém zrekvírovaném zvonu sv. Barbory. Společně s umíráčkem z roku 1925 tak budou tvořit trio, které lidé v obci slýchávali do roku 1942. Dva železné zvony ze 70. let, které s vráceným zvonem nesouzní, budou sneseny.

Jakub Dominik Štefík, duchovní správce farnosti Šilheřovice: "Ekonomická rada farnosti spolu s vedením obce se rozhodla pro pořízení nového zvonu. Nechali jsme jej ulít v italské zvonařské dílně ECAT Campane ve Valduggia nedaleko Turína a bude zasvěcen sv. Barboře jako ten, který byl během II. světové války zničen."

Nový zvon bude se dvěma původními ladit a bude se používat k pravidelnému polednímu zvonění.

Sbírka překonala očekávání

Nápad byl ve farnosti přijat s nadšením. Sbírka na pořízení nového zvonu překonala původní rozpočet dvojnásobně.

Jakub Dominik Štefík, duchovní správce farnosti Šilheřovice: "Finanční prostředky na pořízení zvonu byly nashromážděny z darů farníků, občanů a firem a mnohonásobně předčily očekávání. Na zvon přispělo víc jak 150 dárců v celkové výši přesahující částku 1.200.000 korun."

Zvon navíc ponese mírové poselství. Latinská slova „VOX CAMPANAE – VOX PACIS“ znamenají, že hlasem zvonů je hlas míru.

Jakub Dominik Štefík, duchovní správce farnosti Šilheřovice: "Jen válka je tou, která chřestí zbraněmi, naopak mír je vždy oznamován zvukem zvonů. Jedno přísloví říká, že i když zvon není vidět, lidé rozumí jeho řeči. Věřím, že to platí i o místních lidech a znovu uslyšíme zvuk zvonu, kterému naslouchali naši předkové, a rozezní se i zvon nový."

Gesto česko-německého přátelství završí slavnost v Šilheřovicích

Jako gesto smíření a napravení starých křivd vnímají návrat zvonu také lidé z Kolína nad Rýnem. Samotnou skutečnost, že 250 letý zvon válku i další desetiletí přečkal bez poškození, považují za zázrak.

Bernhard Schwanitz, kolínský farník: "Myslím, že je to nádherné gesto usmíření - je téměř zázrak, že v té době nebyl zvon roztaven."

Farnost a obec se rozhodla událost náležitě oslavit a v termínu tradičního šilheřovického odpustu připravila na neděli 15. srpna „Slavnost česko-německého přátelství“ spojenou s žehnáním zvonů. Svou přítomností ji poctí zástupci velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David.

Pavel Siuda, mluvčí ostravsko-opavské diecéze: "Biskup Martin David požehná nejen navrácený zvon Panny Marie a sv. Josefa, ale také nově ulitý zvon sv. Barbory. Společně s nimi bude před oltářem stát vypulírovaný a nazdobený zvon Andělů strážných. Do věže se všechny tři zvony vrátí v dalších dnech po slavnosti."

Program v neděli 15. srpna zahájí v 9.30 hodin přivítání hostů před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. V 10.00 hodin začíná slavnostní mše svatá celebrovaná biskupem Martinem Davidem a zástupcem kolínské arcidiecéze. V 11.30 přijde na řadu odhalení pamětní desky před kostelem a v 15.30 hodin začíná v kostele slavnostní koncert.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy