Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Litultovice berou energetickou budoucnost do vlastních rukou a žijí ze slunce

Litultovice na Opavsku si samy vyrábějí bezemisní energii v solární elektrárně umístěné na budově mateřské školky a spotřebovávají ji v dalších devíti objektech. Moderní měřící technika přináší obci i místním lidem detailní přehled o spotřebě a přetocích do sítě. Projekt nedávno obsadil 2. místo v soutěži „Inovativní obec 2030“.

Decentralizovaná bezemisní výroba a moderní technologie si postupně nacházejí cestu do všech částí české energetiky. V Litultovicích, městysi ležícím na jihozápad od Opavy, se rozhodli vzít svou energetickou budoucnost do vlastních rukou. Elektřina, kterou tu vyrábí fotovoltaické panely o výkonu 7 kW umístěné na střeše školky, je k dispozici zdejší energetické komunitě. Do ní kromě školky patří ještě budovy úřadu městyse, základní školy, tělocvičny, hasičské zbrojnice a pět rodinných domků. Ti všichni elektřinu v době přebytku čerpají přednostně před elektrickou energií z distribuční soustavy.

Jan Birgus, starosta Litultovic: "Při rekonstrukci budovy školky jsme díky dotaci z Operačního programu životní prostředí instalovali na její střechu solární panely. Když pak přišla nabídka od ČEZ odzkoušet reálně fungující komunitní energetiku a získat detailní data o výrobě a spotřebě, neváhali jsme. V první fázi nám nejde ani tak o finanční efekt, spíše si chceme ověřit, jak to celé může v našich podmínkách fungovat nebo pro kolik domů energie stačí."

Od prvotního nápadu už byl jen krok k detailnější analýze.

Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ: "Specialisté útvaru inovace ČEZ ve spolupráci s obcí a koordinátory z Místní akční skupiny Opavsko instalovali u spotřebitelů elektroměry měřící spotřebu a přetoky elektrické energie v reálném čase. Po počátečním anonymním měření provedli loni od srpna do října 2021 ostrý sběr dat a jejich vyhodnocení. Výsledky potvrdily, že litultovická komunita je schopna využít až 92 % elektřiny vyrobené z vlastního zdroje."

Elektrárna během sledovaného období s vysokými hodnotami slunečního osvitu vyrobila v průměru asi 600 kWh ekologické elektřiny měsíčně, tj. množství, které by za stejné období pokrylo kompletní spotřebu dvou domácností. Výstupy také potvrdily, že se zvýšila energetická soběstačnost obce, lidé se na základě vlastních zkušeností začali zajímat o možnosti komunitní energetiky a seznámili se s obsluhou chytré mobilní aplikace, která lidem pomáhá s optimalizací spotřeby.

Jan Šícha, vedoucí útvaru ČEZ inovace: "V rozvoji decentralizované energetiky a energetických komunit vidíme velký potenciál. V posledních měsících rychle roste počet zákazníků, kteří sami elektřinu vyrábějí, spotřebovávají, případně i ukládají, a požadují proto rychlý přístup k on-line datům. Chceme pro ně vytvořit určitý koncept služeb šitý na míru, který bychom do budoucna mohli nabízet komerčně. Na příkladu Litultovic je totiž jasně vidět, že nakročit k úspěšné energetické transformaci není složité a poptávka po tomto servisu poroste."
Jan Birgus, starosta Litultovic: "Připraven máme projekt další fotovoltaiky na střeše hasičárny. Pokud se nám podaří postavit ještě vlastní kogenerační jednotku, mělo by to umožnit rozšíření komunity o všechny zájemce o zapojení a zvýšení naší energetické soběstačnosti i v zimním období."
Jan Krist, Místní akční skupina Opavsko: "Věříme, že další impuls by mělo znamenat přijetí připravovaného zákona o komunitní energetice. My jsme připraveni pokračovat v koordinační roli a poskytování informačního a poradenského servisu pro více než 50 obcí v našem regionu. Umíme zprostředkovat služby kvalitních projektantů a zajistit realizaci energetických služeb."

Skupina se chce do budoucna zaměřit i na společnou provázanost energetických komunit a spolu s dalšími partnery včetně Litultovic proto založila spolek EnerKom Opavsko specializovaný na komunitní energetiku.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy