Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ENERGIE A KRAJ: Na VŠB-TUO vznikne unikátní technologické zázemí

Vybudování unikátního centra nové generace CEETe, jehož úkolem je pomoci průmyslovým subjektům s přechodem na energetiku s využitím nízkouhlíkových zdrojů v souladu s Evropskou zelenou dohodou, zahájili zástupci Centra energetických a environmentálních studií VŠB-TUO poklepem na základní kámen.

Budova sestavená z jednotlivých modulů poskytne zázemí pro technologie a metody, které dokáží vrátit zpět do hry odpady jako alternativní paliva, získat z nich užitečné formy energie a chemické produkty.

Stanislav Mišák, ředitel CEET: „Je to pro nás velká událost, velký okamžik. Ne každý rok a desetkrát v životě se podaří taková velká stavba zrealizovat. Máme velkou radost, že se nám to podařilo posunout na tento slavnostní okamžik.“
Marián Piecha, náměstek ministra MPO ČR: „Kdybychom každý měsíc otevřeli jednu stavbu jako je tato, měl bych dobrý pocit z dobře vykonané práce. Evropské fondy jsou od toho, aby pomáhaly, od toho je operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Pokud investujeme do energetiky při současných cenách, investujeme do výzkumu a vývoje, je tento projekt kombinací všech věcí, které je třeba řešit.“

Projekt je zářným příkladem spolupráce akademické a aplikační sféry. Služby však bude nabízet i pro veřejný sektor. Právě tak zněl požadavek Moravskoslezského kraje, jenž je partnerem projektu.

Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana MS kraje: „Cokoliv, co pomůže zlepšit stav životního prostředí na Ostravsku nebo v kraji, je dobře. Pevně doufám, že CEETe udělá co od něj čekáme a naučí nás jak používat vodík, aby nám nesmrděly komíny a autobusy.“
Jiří Hudec, vedoucí odd. ITI a metropolitní spolupráce, město Ostrava: „Tento projekt je součástí příběhu. Město je nositelem integrované teritoriální investice, což je součástí strategie, která vytváří příběh. Pro mne je to začátek, protože díky spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy budeme pokračovat dále.“

Součástí projektu je i osvěta v oblasti cirkulární ekonomiky, energetického využití alternativních paliv, nakládání se srážkovou vodou nebo řízení energetických toků.

Evžen Tošenovský, europoslanec: „Jsem velmi rád, že se podařil první velký projekt o energetice, protože ta hýbe světem, a to nejen u nás. Potýká se s tím celá Evropa a bude to ještě mnoho let bolestivé. To hledání nejlepšího východiska je super.“

Věříte tomu, že se včas rozklíčuje, který ten energetický zdroj je po uhlí nejvhodnější?

Evžen Tošenovský, europoslanec: „To si myslím, že nebude tak rychlé, jak se to tváří a s tím bude spojena právě ta ekonomika, nové vědecké výzkumy. Já si netroufám říct, co bude za deset let.“

CEETe - Centrum energetických a environmentálních technologií explorer má být mobilním průzkumníkem a přicházet s průkopnickými řešeními. Hlavním záměrem projektu je instalovat unikátní kombinace technologií pro termochemickou přeměnu alternativních paliv a způsobů pro akumulaci a distribuci energií pro zajištění energetické soběstačnosti, včetně vodíkového hospodářství. V areálu VŠB-TUO vyroste základní plná varianta s veškerými podmínkami pro výzkum, od základního až po aplikovaný. Jelikož je systém sestavený podobně jako stavebnice Lego z jednotlivých modulů stejné velikosti, bude možné jeho součásti poměrně jednoduše postavit „na míru“ v jiných lokalitách, s nabídkou služeb pro řešení konkrétních problémů.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy