Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ENERGIE A KRAJ: Evropská komise schválila Německu státní podporu

Evropská komise schválila Německu státní podporu pro chemičku BASF a ocelárnu Salzgitter. Podpora má formu dotací, které budou využity na podporu výroby obnovitelného vodíku. Celkem se jedná o 1,13 miliardy EUR, díky které budou vybudovány elektrolyzéry o instalovaném výkonu celkem 154 MW.

Největší pozornost je v posledních měsících upřena na energetickou krizi a především její dopady na spotřebitele elektřiny a plynu. Opatření na snížení cen energetických komodit jsou krátkodobým řešením, dlouhodobým řešením má podle Evropské komise být přinejmenším v části energetického sektoru vodík.

Evropská komise v současnosti připravuje legislativu, která má umožnit rozvoj trhu s vodíkem, stanovila cíle pro jeho výrobu v evropské vodíkové strategii a v polovině letošního července a srpna vypsala pro vybrané projekty dotační programy. Právě do těchto dotačních programů byly zařazeny projekty společností BASF a Salzgitter.

Salzgitter díky dotaci vystaví zařízení na přímou redukci železné rudy a elektrické obloukové pece. To umožní nahradit vodíkem využívání uhlí používaného k redukci železné rudy, čímž se zamezí většině emisí CO2 při výrobě oceli. Díky tomu se bude ekologičtějším způsobem vyrábět přibližně 1,9 milionu tun surové oceli ročně.

Dotace v hodnotě 1 miliardy EUR umožní Německu podpořit plány společnosti Salzgitter na dekarbonizaci výroby oceli výrobou a následně využitím obnovitelného vodíku. To přispěje k ekologizaci energeticky velmi náročného a složitě ekologizovatelného odvětví a zároveň sníží závislost Německa na dovozu fosilních paliv.

Opatření rovněž podpoří výstavbu a instalaci elektrolyzéru o výkonu 100 MW, který bude vyrábět přibližně 9 000 tun obnovitelného vodíku ročně. Vodík vyrobený elektrolyzérem bude použit jako surovina v zařízení na přímou redukci.

S odklonem od fosilních paliv a rozvojem vodíku počítá také chemička BASF. Díky dotaci 134 mil. EUR bude rozvíjet výrobu obnovitelného vodíku, který má nahradit vodík fosilního původu v chemických výrobních procesech. Z poskytnuté státní podpory bude podpořena výstavba elektrolyzéru o výkonu 54 MW a výrobě zhruba 5 000 tun obnovitelného vodíku. Zahájení provozu elektrolyzéru se předpokládá v roce 2025.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy