Stoletý Orel připomněl v Novém Jičíně své hodnoty, patří mezi ně pravda a poctivost

Jednota Orel oslavila v Novém Jičíně 100 let. V místní části Loučce na budově své orlovny odhalili její členové pamětní desku a připomněli své hodnoty.

Prapory pocházející z první republiky a některé i z dob Rakousko-Uherska jsou pýchou členů Orla, který vznikl jako křesťanská sportovní organizace. Po pohnuté historii, kdy byl spolek zakázán a po změně režimu obnoven, teď v Novém Jičíně-Loučce oslavili 100 let založení zdejší organizace a připomněli její myšlenky.

“Hlavní poslání, jak je to i zobrazeno na praporu heslem Pravda vítězí, takže určitě ta pravda, poctivost, sport a ta víra,” uvedl Jan Šimíček, starosta, Orel jednota Nový Jičín.   

“Toto je prapor orelské omladiny, ten pochází ještě z doby před první republikou,” ukázal Jan Orlita, Orel jednota Nový Jičín.

Právě Jan Orlita byl jedním z lidí, kteří pro roce 1989 místní jednotu Orla obnovili. Jeho předkové stáli u jejího založení. 

“Já jsem měl taťku dědu, mamku, celá rodina byla orelská,” podotkl Jan Orlita.  

Na budově orlovny, kterou si členové v Loučce postavili v roce 1929, odhalili v rámci oslav pamětní desku. 

“Je to na počest těm, kdo se zasloužili o to postavení,kdo tady pracovali, věnovali tomu čas a své peníze,” připomněl starosta novojičínské jednoty. 

Uvnitř budovy, kde je teď nainstalována výstava k historii Orla, hrají děti i dospělí florbal, bowling, stolní tenis a jsou zde lekce cvičení pro ženy. 
Automotive Spare Parts s.r.o.
Nový Jičín
od 22 400 Kč/měsíc

Detail

Moravská nástrojárna a.s. - pracoviště Jerlochovice
Fulnek
od 18 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

LAPET gastro s.r.o. - pracoviště Mošnov
Mošnov
od 10 000 do 11 800 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků