Stoletý Orel připomněl v Novém Jičíně své hodnoty, patří mezi ně pravda a poctivost

Jednota Orel oslavila v Novém Jičíně 100 let. V místní části Loučce na budově své orlovny odhalili její členové pamětní desku a připomněli své hodnoty.

Prapory pocházející z první republiky a některé i z dob Rakousko-Uherska jsou pýchou členů Orla, který vznikl jako křesťanská sportovní organizace. Po pohnuté historii, kdy byl spolek zakázán a po změně režimu obnoven, teď v Novém Jičíně-Loučce oslavili 100 let založení zdejší organizace a připomněli její myšlenky.

“Hlavní poslání, jak je to i zobrazeno na praporu heslem Pravda vítězí, takže určitě ta pravda, poctivost, sport a ta víra,” uvedl Jan Šimíček, starosta, Orel jednota Nový Jičín.   

“Toto je prapor orelské omladiny, ten pochází ještě z doby před první republikou,” ukázal Jan Orlita, Orel jednota Nový Jičín.

Právě Jan Orlita byl jedním z lidí, kteří pro roce 1989 místní jednotu Orla obnovili. Jeho předkové stáli u jejího založení. 

“Já jsem měl taťku dědu, mamku, celá rodina byla orelská,” podotkl Jan Orlita.  

Na budově orlovny, kterou si členové v Loučce postavili v roce 1929, odhalili v rámci oslav pamětní desku. 

“Je to na počest těm, kdo se zasloužili o to postavení,kdo tady pracovali, věnovali tomu čas a své peníze,” připomněl starosta novojičínské jednoty. 

Uvnitř budovy, kde je teď nainstalována výstava k historii Orla, hrají děti i dospělí florbal, bowling, stolní tenis a jsou zde lekce cvičení pro ženy. 
Hudební výlety: Velkolepá komorní hra

07.12. 18:00 - 18.11. 2:34
Nový Jičín, Zámek Kunín, Kunín

Noroo Bee Chemical Czech s.r.o.
Nový Jičín
od 170 000 Kč do 200 000 Kč

Detail

Noroo Bee Chemical Czech s.r.o.
Nový Jičín
od 20 000 Kč do 22 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků