Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Lepší výkon a ekologické limity letos splní další čtyři kotelny

Město investuje do tepelného hospodářství a pokračuje v modernizaci kotelen. Ty staré už nesplňují emisní limity a jejich provoz je nákladný. Část finančních prostředků na rekonstrukce pokryjí dotace.

Nový Jičín vlastní 28 kotelen, dodávají teplo a teplou vodou do 5 400 bytů, do škol, sportovišť, divadla a dalších objektů. Na konci loňského roku vznikl strategický plán rekonstrukce všech těchto tepelných zařízení. Důvodů pro jejich modernizace se nashromáždilo hned několik.

Pavel Puchner, energetik bytového odboru, MěÚ Nový Jičín: ”Povinnost plnit přísné emisní limita. Špatná dostupnost náhradních dílů a celková morální zastaralost vybavení. V kotelnách budou instalovány moderní kondenzační kotle s vysokou účinností, které celkově sníží i provozní náklady.”

V předchozích dvou letech už město zmodernizovalo čtyři zařízení sloužící k vytápění v ulicích Anenská, Msgr. Šrámka, Bulharská a na krytém bazéně.

Letos je na řadě stejný počet, a to v objektu zimního stadionu, na ulici U Jičínky, Vančurova a v Loučce. Většina prací začala po skončení topné sezóny po 31. květnu. Lidé ale budou muset tolerovat občasné výpadky teplé vody.

Petr Holub, zástupce provozovatel tepelného hospodářství Veolia Energie ČR: “Bude potřeba udělat nějaké krátkodobé odstávky, takže prosím, aby lidé byli trochu shovívaví a vydrželi ty krátké odstávky, které budou nejnutnější. Bude to v řádu několika hodin.”

Nejvíce se tyto situace mohou dotknout obyvatel Loučky a domu zvláštního určení pro seniory a tělesně postižené občany na ulici U Jičínky. Tady oprava kotelny začala počátkem června a potrvá 8 týdnů. Investice je ve výši 2,6 milionu korun. Přibližně 30 procent uznatelných nákladů bude hradit dotace z Evropské unie.

Další finanční podpora by se měla vztahovat i na kotelnu na zimním stadionu za 1,7 milionu korun. Ministerstvo školství přislíbilo 50 procent.

Pavel Puchner, energetik bytového odboru, MěÚ Nový Jičín: “Tady u zimního stadionu jsme z důvodu předimenzované kotelny. Rozhodli jsme se zde pořídit nový moderní kotel a zbylé dva zůstanou jako rezerva v případě větších odběrů ve špičkách.”

Předpokládané celkové náklady za rekonstrukci 4 kotelen se původně pohybovaly kolem 28 milionů korun, radnici se zakázky podařilo vysoutěžit s výrazně nižší cenou.

Pavel Puchner, energetik bytového odboru, MěÚ Nový Jičín: “Díky sestavenému strategickému plánu se podařilo uspořit 10 milionů proti předpokladu dle rozpočtu stanoveného projektovými dokumentacemi.”

Nejnákladnější je modernizace kotelny Loučka, která patří k největším ve městě. Je na ni napojeno 40 bytových a nebytových budov. Oprava by měla trvat deset týdnů a bude stát téměř 9 milionů korun.Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy