Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rozbor hromady odpadků na náměstí ukázal, kolik toho ještě netřídíme

Město zná výsledky analýzy směsného odpadu, která proběhla před měsícem přímo na ploše náměstí. Rozbor ukázal, že v kontejnerech zůstává více než 70 procent odpadků, které by nemusely skončit na skládce.

Koncem září se v centru města konal z jara odložený Den Země. Součástí programu zaměřeného na recyklaci byla analýza vzorku směsného odpadu, kterou přímo na náměstí provedli členové neziskové organizace Institut Cirkulární Ekonomiky.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Nechali jsme si navézt čtyři kontejnery o celkové hmotnosti zhruba 400 kilogramů. Byly to kontejnery ze sídliště, nikoliv od rodinných domů. Tento odpad se pak přímo na náměstí na připravené plachtě vytřídil.

Z vypracované zprávy vyplynulo, že 413 kilogramů směsného komunálního odpadu, který prošel kontrolou, ze 73 procent tvořily dále využitelné složky.

Marta Kiššová, Odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Chtěla bych říct, že jsme byli také velmi překvapeni, že toto množství je poměrně dost vysoké, čekali jsme, že ta čísla budou nižší. Ale jak jsme později zjišťovali, je to běžná cifra, které se vyskytuje v rámci celé republiky.”

Největší zastoupení v nevytříděné hromadě odpadků tvořil ze 33 procent biologicky rozložitelný odpad, zejména zahradní zeleň a zbytky potravin z kuchyně.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Já jsme se toho rozboru chvíli i sám účastnil, byla to velmi zajímavá zkušenost prohrabávat se v odpadcích, nicméně, co mě zarazilo, je že v tom odpadu bylo poměrně hodně PET lahví. A já jsme si, přiznám se, myslel, že toto už je věc, kterou snad třídí každý.”

Obyvatelé města vyprodukují ročně celkem kolem 9 tisíc tun odpadu, z toho směsný komunální odpad se pohybuje kolem čtyř tisíc tun.


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků