Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nový Jičín byl důležitým městem, 100 let tu sídlila významná instituce

Nový Jičín měl v minulosti na Moravě významné postavení. Svědčí o tom skutečnost, že zde sto let sídlil krajský soud. Jeho nová budova byla dílem předního vídeńského architekta.

Krajský soud působil v Novém Jičíně od roku 1850. Zřízen byl po reformě státní správy. Byla to patrně nejprestižnější instituce, která ve městě sídlila.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Na sklonku 70. let 19. století měl krajský soud sídlo v jednom z domů na náměstí. Tak se zřítili pódium společně s diváky, kteří přihlíželi soudnímu procesu. Město dostalo podnět, aby pro potřeby uchování sídla krajského soudu vybudovalo nový objekt.”

Na jaře roku 1879 vyhrál konkurz na jeho stavbu přední vídeňský architekt Otto Thiennemann. V původních výkresech byla čelní fasáda a vstup situována do dnešní Divadelní ulice, ale projet byl změněn a hlavní přístup byl zpracován z ulice Tyršova, tehdejší Döpper rynk. Na základní stavbě se podílely zdejší firmy, vodovod a další vnitřní práce byly opět dílem Vídeňáků.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Interiérové výzdoby zasedacího sálu, kde se později odehrálo několik významných soudních procesů, se ujal novojičínský rodák Eduard Veith, který je spojen s výzdobou krajského soudu a především Hückelových vil.”

V neděli 17. října 1880 v 10 hodin dopoledne, před 140 lety, byla nová budova krajského soudu slavnostně otevřena za účasti mnoha významných hostů.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Včetně tehdejšího starosty Hugo Fukse, Julia Riedla, který vedl celou stavební skupinu, a Johanna rytíře von Chmelarž, který byl tehdejším prezidentem krajského soudu. Patrně i za tyto počiny byli Julius Riedel a Johann von Chmelarž získali čestné občanství města Nového Jičína.”

Muzeum Novojičínska před časem získalo od rodinných příslušníků rodiny Chmelařů pamětní knihu, kterou vlastnil jejich předek, prezident krajského soudu v Novém Jičíně. Knihu teď muzeum převádí do digitální podoby.

Historie instituce krajského soudu v Novém Jičíně se uzavřela v roce 1949. Objekt pak sloužil pro potřeby okresního národního výboru, dnes zde působí část městského úřadu.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy