Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Město pomůže penězi nebo slevou nájmu, cílem je udržet prostory obsazené

Finanční dar nebo sleva na nájemném. To je pomoc, kterou opět nabízí město zdejším podnikatelům. Opakuje tak systém podpory z loňského roku. Celkem jde o výdaj přesahující 6 milionů korun.

Slevu nájemcům v městských nebytových prostorách, prominutí sankcí za pozdní úhradu nájemného a služeb nebo finanční dar podnikatelům, kteří mají na území Nového Jičína sídlo a provozovnu. Takto radnice pomůže živnostníkům, kteří musí mít v období nouzového stavu zavřeno.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Město Nový Jičín, co se týče podpory podnikatelům a drobným živnostníkům, vyhlásilo loni na podzim ale i letos dotační pobídku v hodnotě vždy 2 milionů korun. Další forma podpory spočívá v odpuštění nájemného v našich nebytových prostorách ve výši 50 procent. O slevu ve výši dalších 50 procent mohou požádat stát.

O přímou finanční pomoc v maximální výši 20 tisíc korun mohli podnikatelé žádat do konce února.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Bylo podáno celkem 156 žádostí a rada města na své schůzi 31. března by měla schválit poskytnutí daru způsobilým žadatelům. I v loňském i v letošním roce těch žádostí bylo více, takže v loňském roce se výše daru určila poměrně, takže loni si podnikatelé přišli na zhruba 16 a půl tisíce korun.”

Město také letos dále plánuje úlevy za pronájem pozemků ke zřízení restauračních zahrádek nebo vyhrazeného parkování. Rovněž odpustí nájmy spolkům, které nemohou vyvíjet svou činnost. Podnikatelé také mohou přicházet s individuálními žádostmi.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: ”V loňském roce ta finanční podpora, ať už přímá nebo nepřímá, čítala přes 3 miliony korun. V letošním roce s tou poslední podporou, s těmi dary podnikatelům, se budeme pohybovat ve výši zhruba 3 a čtvrt milionu korun.”
Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Všechny tyto kroky směřují k tomu, abychom co nejvíce provozoven ve městě udrželi. Co se týče centra města a náměstí, tak prozatím se nám všechny provozovny daří udržet. Výjimkou je pekárna na Lidické ulici, která svou činnost ukončila v loňském roce.”
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Pokud jde o nájemce nebytových prostor, kteří z různých důvodů v tomto období skončili, tak bytový odbor průběžně předkládá návrhy na vyhlášení nabídkových řízení na jejich pronájem. Takže i prostory bývalé pekárny na ulici Lidická jsou nyní vyhlášeny jako záměr na pronájem.”

Prázdný je také například městský prostor po bývalém zlatnictví na náměstí, nicméně ne z důvodů souvisejících s omezením provozu. Některé další obchody, například pekárny v blízkosti centra, pak přestaly fungovat v soukromých objektech.
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy