Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Lidem ohroženým chudobou úřad roušky rozdává

V reakci na opatření ministerstva zdravotnictví zajistila města a obce roušky pro lidi ohrožené chudobou. Nový Jičín získal prostřednictvím potravinové banky Ostrava 10 tisíc chirurgických ústenek. Jejich distribuci zajišťují úřad práce a sociální odbor radnice.

Roušky a respirátory pro lidi ohrožené chudobou uvolnil stát ze svých zásob, k potřebným lidem směřují prostřednictvím potravinových bank. Nový Jičín takto zajistil deset tisíc chirurgických ústenek.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Tyto roušky byly následně rozděleny, 5 tisíc kusů na úřad práce, tam si mohli občané, kteří jsou v hmotné nouzi tyto pomůcky vyzvednout, dále jsme částečně zásobili Charitu Nový Jičín, kde jsou tyto ochranné prostředky určeny pro ty nejslabší sociální vrstvy. Zbývající část jsme distribuovali prostřednictvím odboru sociálních věcí přímo do rodin, kde jsou sociálně slabí a nemohou si tyto prostředky koupit.”
Daniela Susíková, vedoucí odboru sociálních věcí, MěÚ Nový Jičín: “Kdo je tím potřebným občanem? Jsou to osoby ve finanční tísni, které nemají ani na zabezpečení základních životních potřeb, a zakoupení ochranných pomůcek by činilo neúměrný náklad, který by zatížil jejich rodinné rozpočty. Jsou to lidé, kteří jsou příjemci dávek v hmotné nouzi, sociálně slabí senioři, osoby bez domova, žijící na ubytovnách, maminky samoživitelky. Pro ně pro všechny je určena tato pomoc.”

Lidé, kterých se daná situace týká, si mohou přijít roušky vyzvednout na odbor sociálních věcí na Divadelní ulici a také sami jeho pracovníci donáší ochranné pomůcky tam, kde ví, že jsou potřeba.

Dle nařízení vlády jsou ovšem místa, kdy roušky nestačí a vyžadují se respirátory. Ty odbor sociálních věcí k dispozici nemá.

Daniela Susíková, vedoucí odboru sociálních věcí, MěÚ Nový Jičín: “Zde bych doporučila občanům, kteří potřebují podpořit v rámci tohoto výdaje, aby se obrátili na příslušné kontaktní pracoviště na úřadu práce. V rámci jednorázové dávky Mimořádná okamžitá pomoc covid-19 je hodnocen tento výdaj, tedy náklad na nákup ochranných pomůcek, jako odůvodněný, a to až do výše 500 korun na osobu a měsíc.”

V současné době také probíhá prostřednictvím krajského úřadu distribuce roušek a respirátorů pro osoby v systému náhradní rodinné péče, to znamená pro poručníky, pěstouny a pro děti, o které se starají.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy