Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Na problémy ve stavebnictví doplácí i město, zakázky ale zpožďují i jiné důvody

Také město doplácí na aktuální problémy ve stavebnictví. Některé rekonstrukce ale komplikují i špatné původní projektové dokumentace nebo nutné změny v technologii stavby. Část investičních akcí tak bude dokončena se zpožděním.

Nástavba Střediska volného času Fokus, rekonstrukce domu K Archivu nebo přístavby Beskydského divadla - to jsou velké investiční projekty města, které letos začaly, a jejichž průběh naráží na dva druhy překážek. Jednou z nich jsou obecně aktuální problémy ve stavebnictví.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Samozřejmě se tato nepříjemnost promítá i do investičních akcí našeho města. Město jako vyhlašovatel těchto zakázek vnímá nárůst cen materiálů, materiál bývá často i zcela nedostupný. Bohužel manévrovací prostor na změnu podmínek zakázek máme velmi omezený, respektive mámě jasně daný zákonem o zadávání veřejných zakázek.”

Konkrétně u Fokus už se nyní ví, že nástavba určitě nebude hotova do konce roku. Dodavatelská firma neměla včas k dispozici podstatné stavební prvky.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Konkrétně to byly dva velké obloukové nosníky, které drží celou tu střechu, a na níž potom závisely i další práce. Protože byly dodány o několik týdnů později, tak tam došlo k tomu zdržení. Naštěstí se nám podařilo vyjednat prodloužení termínu pro vyúčtování dotace, takže to neohrozí tu dotaci samotnou, což je velmi důležité. Ta je tam asi ve výši sedmdesáti procent.”

Přístavbu tak budou mít Fokusáci k dispozici nejpozději do poloviny května, snahou všech dotčených stran ovšem je termín uspíšit.

Jiný důvod zpoždění zakázky, než chybějící materiál, je ovšem u rekonstrukce části přístavby Beskydského divadla. Po zahájení stavby se ukázaly skryté technické problémy.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Stropy, které se právě vyztužují, mají jiné parametry, než se předpokládalo. Jsou tenčí, takže bylo tam potřeba zpevnit tu výztuž, předělat celý projekt, doplnit nějaké nosné zdi a to si vyžádalo nějaký čas, o který bude tato stavba prodloužená. Prozatím předpokládáme zhruba dva měsíce. Ale ten termín se ještě může vyvíjet na základě, co ještě dalšího se zjistí. Ta stavba je z přelomu osmdesátých a devadesátých let, ty práce, které se tehdy dělaly, tak nebyly, řekněme, až tak důkladné, takže se ukazuje, že některé tloušťky stropů, zdiva jiné, že podle projektu měly být.”

Prodloužení stavebních prací ovšem neohrozilo plánovaný začátek sezony, kterou divadlo zahájilo 1. listopadu.
Měsíční zpoždění a navýšení rozpočtu zhruba o 5 milionů korun provází rekonstrukci bytového domu K Archivu.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Původně to období trvání stavby mělo být čtrnáct měsíců, nyní už poté zhruba jedné třetině víme, že doba výstavby se prodlouží o měsíc. Je to způsobeno zejména změnami v technologii stavby, protože se zjistily vady projektové dokumentace, zjistily se vady rozpočtu stavby, ale zjistily se i některé nepředvídatelné věci, které tento dům obsahoval. Takže z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny stavby a k prodloužení termínu pro zhotovení stavby.”

Další v létě započatou stavbou je revitalizace dvou městských bytových domů na ulicích Zborovská a Na Lani. Tu v počátku brzdil nedostatek stavebního materiálů, nicméně zde by termín dokončení měl být dodržen.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Měly by být dokončeny do konce listopadu. Termín by měl být dodržen, nicméně u obou staveb identifikujeme také drobné vícepráce, ale ty vycházejí zejména z požadavků objednatele, což je město.”

Další probíhající stavbou, kde město řeší se zhotovitelem problém s termíny, je oprava krytého stání v Loučce.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy