Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Třídit do hnědých popelnic a dále využít lze nově i zbytky jídel

Lidé v Novém Jičíně mohou třídit další komoditu - gastroodpad. Město tuto možnost zavedlo i na základě analýzy komunálního odpadu, při které vyšlo najevo, že zbytky z kuchyně z něj tvoří téměř dvacet procent.

Zbytky od oběda, ovoce nebo i sedliny kávy a další gastroodpad mohou občané od 1. března v Novém Jičíně také separovat. Na území města přibylo 40 hnědý popelnic, které jsou na tento druh odpadu speciálně určeny.

Ondřej Syrovátka (Zelení), 2. místostarosta Nového Jičína: “Ta myšlenka už je stará rok a půl, kdy jsme dělali fyzickou analýzu odpadu, kdy vyšlo, že zhruba 18 procent ve směsném komunálním odpadu je původu kuchyňského a řešili jsme, jak ho z toho směsného odpadu vydělit. Kontaktovali jsme se na bioplynovou stanici v Rapotíně, se kterou jsme se dohodli na spolupráci.”

Kromě ekologického efektu očekává město od sběru gastroodpadu také ekonomickou odezvu.

Ondřej Syrovátka (Zelení), 2. místostarosta Nového Jičína: “Poplatky za skládkování se postupně zdražují a čím více se nám toho směsného odpadu podaří vyseparovat, tím menší ty poplatky budou. Tím bych chtěl poprosit spoluobčany o spolupráci na tomto novém projektu.”
Markéta Servátková, odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Gastroodpad je biologický odpad, který produkuje jakákoliv domácnost. Bylo by ideální, kdyby neprodukovala, ale jak víme, všichni máme zbytky z kuchyně, mohou to být slupky od cibule, zbytky jídla, zkažené jídlo, může to být i jídlo, které jsme vůbec neotevřeli v původních obalech, které už je prošlé. Všechno to můžeme ukládat do popelnic na gastroodpad.”

Zbytky jídel mají lidé doma vložit do igelitových sáčků a pevně zavázat, aby zbytečně nepotřísnily popelnici. Bioplynová stanice pak umí při zpracování tyto plasty vyseparovat.

Vladislav Drotár, projektový manažer, bioplynová stanice Rapotín: “Tento odpad my převážíme k nám do naší bioplynové stanice, kde z tohoto odpadu vzniká elektrická energie, teplo a biometan.”

Sto kilogramů tohoto biologicky rozložitelného odpadu jsou v biostanici schopni přetvořit na 8 kilogramů CNG, na což automobil ujede zhruba 100 kilometrů.

Vladislav Drotár, projektový manažer, bioplynová stanice Rapotín: “My jsme začínali s pilotním projektem v květnu loňského roku v Šumperku, následně se přidaly okolní obce a nyní se přidává Nový Jičín a Opava.”

Zápachu z nádob na gastroodpad se lidé obávat nemusí, popelnice se budou jednou týdně vyvážet a mají těsnící víko. Jen pozor, použité oleje z kuchyně stále patří do jiných nádob - do černých popelnic s oranžovým víkem. Rozmístění všech kontejnerů na tříděný odpad naleznete na mapovém portálu maps.novyjicin.cz.

Nahlásit chybu


K tématu
VaKo stavební s.r.o. - Kopřivnice
Kopřivnice
od 33 000 do 42 000 Kč/měsíc

Detail

ASB SQUASH s.r.o. - Nový Jičín a stavby prováděné společností
Nový Jičín
od 28 000 do 32 000 Kč/měsíc

Detail

Ministerstvo obrany - Vojenské zařízení 5512
Hostašovice
od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail