Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Zastupitelé probírali Sberbank, kontokorent i výhled rozpočtu

Nový Jičín má ve Sberbank vloženo zhruba 100 milionů korun. Těmito zablokovanými penězi a vůbec aktuálním stavem městských financí se zabývalo zastupitelstvo.

V souvislosti se zablokovanými finančními prostředky města ve Sberbank, což je 100 milionů 800 tisíc korun, byly na pořadu jednání posledního zastupitelstva 3 body. Jedním z nich byl výhled rozpočtu města na období 2023 - 2027, který radnice zadala zpracovat Luďku Tesařovi, což je ekonom, který se specializuje na veřejné rozpočty.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Z toho vyplývá mimo jiné to, že město je ve výborné finanční kondici. Masivně investuje zejména do bydlení, sportu a rozvoje školství. A v souvislosti právě se zablokovanými finančními prostředky byla připravena i série opatření, kterou jsme následně schválili. Byly provedeny úspory v celkovém rozsahu zhruba 44 milionů korun zejména u investičních akcí, které se v letošním roce nebudou realizovat.”
Jaroslav Dvořák (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “Samozřejmě vnímám, že tam byly některé úspory při soutěži veřejných zakázek, ale byly tam i čistě investiční projekty, které už se nebudou realizovat, rekonstrukce domu v městské památkové rezervaci, dále aktualizace projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního domu, ten už s vysokou pravděpodobností koalice odpískala.”

Zastupitelstvo dále schválilo přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 milionů korun od Komerční banky.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Tento kontokorentní úvěr s největší pravděpodobností nebude čerpán. Byl nutný zejména z důvodu zajištění likvidity a vyrovnání nesouladu výdajů a příjmů ve schváleném rozpočtu města.”
Jaroslav DvořáK (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “Jsme zásadně proti, myslíme si, že se tyto finance budou čerpat. To je sto milionů nedobytných ve Sberbank, prakticky utracený stomilionový úvěr, který se schvaloval v roce 2020, a nyní v roce 2022 dalších 50 milionů. to jsou obrovské finance a rozpočet měst a je prakticky v rozvratu.”
Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Co se týče problematiky našeho účtu v ruské bance Sberbank, tak si nemyslím, že tuto nepříjemnou situaci mohl někdo předvídat nebo že ji dokonce někdo úmyslně zavinil. A i přesto, fakt, že ty peníze jsou alokovány v této bance, je naše město hodnocení velmi kladně a hospodaření města se jeví jako velmi proinvestiční. Osobně věřím, že situace se co nejdříve vyřeší a ke svým finančním prostředkům se dostaneme.”

Co se týče financí ve Sberbank, této bance byla odebrána licence a vstoupila do likvidace. Město je s likvidátorkou v kontaktu a čeká na další procesní kroky.

Zablokovanými financemi se zabýval i kontrolní výbor zastupitelstva města, který na jednání prezentoval svou zprávu. Podle té měl místostarosta Václav Dobrozemský zmocnění v roce 2020 jen na první transakci - vložení 50 milionů korun do Sberbank.

Jiří Klein (ČSSD), zastupitel Nového Jičína, předs. kontrolního výboru: “Po uplynutí této doby mělo dojít k revizi tohoto zmocnění, mělo se zhodnotit, zda ty finance jsou uloženy dobře, zda je to výnosné, a měl se znovu zmocnit někdo, kdo měl v té smlouvě pokračovat, nebo se měly peníze vybrat a měla se vybrat třeba jiná banka. Toto se bohužel nestalo. Následně v lednu 2022 rozhodl pan místostarosta Dobrozemský rozhodl o tom, že se vloží dalších padesát milionů korun do Sberbank a na toto už neměl žádné zmocnění. Další věc, kterou jsme zjistili při kontrole je to, že tato smlouva nebyla od začátku vložena do registru smluv, jak zákon ukládá, a tudíž je od samého počátku neplatná. To znamená, že město Nový Jičín má teď jinou pozici než ostatní města v České republice, která mají také prostředky ve Sberbank.”
Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Podle ustanovení smlouvy bylo povinností banky provést anonymizaci osobních údajů, případně bankovních tajemství, a tuto smlouvu vložit do registru. Nicméně ani z pohledu města následně nedošlo ke kontrole, jestli ta smlouva v registru smluv je zveřejněna. Nicméně na to, co se odehrálo, odebrání licence a další procesní kroky, tato skutečnost nemá vliv.”

Podle kontrolního výboru by o těch větších transakcích mělo dopředu vědět zastupitelstvo. Celá problematika je na záznamu jednání červnového zastupitelstva ne webu TV Polar.

Nahlásit chybu


K tématu
Jiří Červinka - pracoviště MSK
Bravantice
od 29 400 do 33 600 Kč/měsíc

Detail

ASF jobs s.r.o. - pracoviště
Nový Jičín
od 11 760 do 15 288 Kč/měsíc

Detail

VaKo stavební s.r.o. - Kopřivnice
Kopřivnice
od 33 000 do 42 000 Kč/měsíc

Detail