Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Lidé ve Studénce si mohou vybrat a zvolit svůj vlastní projekt, který podpoří město

  • Studénka,

Participativní rozpočet funguje tak, že sami občané rozhodují, kam poputuje část financí obce nebo veřejného rozpočtu. V případě Studénky je to dvě stě tisíc, které město vyčlenilo.

„Občané mohou připravit projekt kterého by se rozpočet týkal. Nejsou to žádné velké investice jako parkoviště a podobně. Mělo by to být něco, co bude sloužit širšímu okruhu občanů. Jsou to drobné úpravy veřejného prostranství nebo volnočasových aktivit. Dokážu si představit třeba nějaké workoutové hřiště,“ uvedl Libor Slavík starosta Studénky.

Návrh na participativní rozpočet může podat pouze někdo s trvalým pobytem ve městě Studénka, který má nejméně 18 let.

„Došlé žádosti, budou předány jednotlivým odborům městského úřadu, které zhodnotí došlé projekty po formální a věcné stránce. Dále se budou zabývat možností realizace podle časového harmonogramu, finanční náročnosti a případně splněním všech kritérií, které jsou uvedeny na stránkách města Studénky,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Olga Svobodová.

Poté budou jednotlivé návrhy posuzovány odbornou pracovní skupinou, kterou určí rada města. O osudu vybraných návrhů pak rozhodnou sami občané města.

„Vybrané projekty budou vybrány k veřejnému projednávání. Hlasování o projektech bude probíhat na veřejném fóru a na webových stránkách města Studénky,“ sdělila vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Olga Svobodová.

Mezi základní kritéria projektu patří například dodržení finančního limitu nebo přínos pro občany města. Roční provozní náklady projektu pak nesmí přesáhnout 10% celkové částky návrhu. Město by chtělo participativní rozpočet vyčlenit i v dalších letech.

 „Záměr je takový že bychom tyhle projekty řešili každý rok, kdy by byla vyčleněna určitá částka. Je možné že dojde k postupnému zvyšování této částky do budoucích let. Pokud by rostl zájem občanů, tak aby částku měli i na větší projekty,“ sdělil starosta Města Studénky Libor Slavík.

Návrhy město přijímá do konce měsíce února a v květnu by se pak měl uskutečnit výběr návrhu. Zhotovení by mělo podle harmonogramu proběhnou v rozmezí června až prosince.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy