Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava mění podobu popelnic, proces začne v Porubě a Třebovicích a potrvá 10 let

  • Ostrava,

Ostrava mění design nádob na odpad. Jako první dostanou nové popelnice v Třebovicích a v pátém porubském obvodě. Jde o dlouhodobý projekt výměny stávajících nádob na odpad za nádoby s jednotným designem. Celý proces výměny potrvá 10 let.

Výměna kontejnerů na odpad začne v pondělí 17. května. V první fázi projektu se nové černé nádoby s různě barevnými víky objeví v Třebovicích a v pátém porubském obvodě. Celkem půjde o 1 080 popelnic o objemu 120 a 240 litrů na směsný odpad a bioodpad (zejména v Třebovicích) a o 270 kontejnerů o objemu 1100 litrů na směsný odpad, plast a papír (především v pátém obvodě v Porubě).

Kateřina Šebestová, náměstkyně pro životní prostředí: "Tímto krokem Ostrava reflektuje na evropské standardy a vydává se cestou postupného sjednocení designu odpadových nádob s většinou tuzemských i evropských měst, kde je černá barva synonymem pro směsný komunální odpad. Naším cílem je také přispět k lepšímu vzhledu města formou estetizace celých stanovišť kontejnerů. Protože nechceme plýtvat finančními prostředky města, budou nové černé nádoby na odpad nakupovány postupně jen v množství, které je běžné pro každoroční obměnu. Ty stávající, stažené z Třebovic a Poruby, které jsou ještě funkční, budou používány v jiných lokalitách jako náhrada za poškozené kontejnery a popelnice."

Počet nádob, který společnost OZO Ostrava každoročně pořizuje kvůli plánované obměně, se tedy letos nijak nebude lišit od předchozích let. Jen tentokrát se uskuteční jednorázová plošná obměna ve zmíněných dvou lokalitách a starší funkční nádoby zůstanou v provozu.

Karel Belda, jednatel OZO Ostrava: "Stejně chceme pokračovat i v následujících letech. Vždy vytipujeme nějaké ohraničené lokality a tam provedeme plošnou výměnu, aby v tom místní občané neměli zmatek. Celý proces výměny nádob v Ostravě za ty černé bude dlouhodobý a potrvá zhruba deset let."

Pro směsný komunální odpad se před více než 20 lety začaly v Ostravě používat zelené nádoby přechodem od kovových na plastové, které jsou levnější a lehčí, takže se s nimi pracovníkům OZO lépe manipuluje.

Karel Belda, jednatel OZO Ostrava: "Rozhodli jsme se tenkrát pro zelené kontejnery podle barvy našich svozových aut a loga společnosti. Nyní však chceme u směsného odpadu přejít na nádoby černé, tak jak je to obvyklé jinde u nás i v Evropě. A aby celá stanoviště působila kultivovaně, také nádoby na separovaný odpad budou černé jen s různobarevnými víky podle barev, na které jsou Ostravané zvyklí – žluté pro plast, modré na papír a hnědé pro bioodpad. Nádoby budou také opatřeny výraznými nálepkami s informacemi o tom, co do kontejnerů patří a co ne."

Výměna nádob začne v pondělí 17. května a potrvá přibližně dva týdny. Pro obyvatele rodinných domů v Třebovicích tato plánovaná akce nebude znamenat žádnou zátěž, protože je zde výměna naplánována na dny, kdy běžně probíhá svoz odpadu. V termínu, na který jsou zvyklí, postaví před dům staré nádoby na směsný odpad a bioodpad, a pak už si jen převezmou nádoby zbrusu nové. Na sídlišti pátého porubského obvodu budou kontejnery na směsný i separovaný odpad vyměňovány průběžně po celou druhou polovinu května.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy